Arbeid wenke

Registrasie

 • Is u geregistreer by die Vergoedingskommissaris?
 • Is u geregistreer by die Werksloosheidsversekeringsfonds?

Doelontwerpte dienskontrakte

 • Het alle werknemers getekende dienskontrakte? Voldoen hierdie dienskontrakte aan toepaslike wetgewing?
 • Gebruik u wetgewing optimaal tot u voordeel in die opstel van u dienskontrakte?
 • Word die volgende aspekte duidelik aangespreek en uiteengesit in u dienskontrakte:
  • Dissiplinêre kode en procedure
  • Beleide (rook, teistering, selfoon, internet, ens.) en prosedures
  • Verlof (siek, jaarliks, gesinsverantwoordelikheid, studie, kraam)
  • Oortyd, tyd af, korttyd, werktyd
  • Aftree ouderdom
  • Verblyf
  • Pligstaat
 • Is dokumentasie rakende die volgende aspekte in plek:
 • Salarisstrokies wat voldoen aan Arbeidswetgewing
 • Verlofhantering – vorms en prosedure
 • Dissiplinêre kode – is die kode relevant en op datum?
 • Het u ‘n afskrif van die volgende wetgewing beskikbaar in die werkplek:
  • Wet op Basiese Diensvoorwaardes
  • Wet op Billike Werksgeleenthede
  • Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid
 • Personeellêers

Volg u die korrekte prosedures in terme van die volgende:

 • Dissiplinêre verhoor
 • Appèl prosedure
 • Griewe prosedure
 • Indiensname prosedure
 • Diensbeëindiging prosedure
 • Besering aan diens prosedure

Ander

 • Betaal u ten minste die minimum loon van toepassing?
 • Voldoen u aan die Wet op Billike Werksgeleenthede?
 • Voldoen u aan die Wet op Vaardigheidsontwikkeling?
 • Is daar ‘n vakbond in u werksomgewing en weet u wat is u regte as werkgewer?
 • Voldoen u aan die Wet op Beroepsgesondheid en –veiligheid?

Deel dit op:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.