Die gebruik van vaste termyn kontrakte

‘n Vaste termyn kontrak is ‘n kontrak wat geldig is vir ‘n spesifieke periode, of vir die voltooiing van ‘n spesifieke projek/taak, waarna die kontrak en diensverhouding outomaties tot ‘n einde sal kom. Dit is krities belangrik dat werkgewers onderskeid tref tussen wanneer ‘n vaste termyn kontrak en wanneer ‘n permanente kontrak gebruik moet word, om hul besigheidsrisiko in terme van arbeid te beperk.

Tipiese gebruik van ‘n vaste termyn kontrak sluit in:

  • ’n spesifieke projek/taak, soos byvoorbeeld die bou van ‘n huis of seisoenale werk; en
  • ’n spesifieke periode , soos byvoorbeeld wanneer ‘n persoon instaan vir ‘n werknemer wat met siek- of met kraamverlof is.

Dit is belangrik dat die werknemer nie vir langer as die ooreengekome tydperkdienste verskafnie , aangesien die werknemer dan outomaties as ‘ n permanente werknemer gesien kan word deur hoër gesagte.

‘n Vaste termyn kontrak mag nie gebruik word om ‘n persoon se prestasie te monitor en te evalueer alvorens die persoon permanent in diens geneem word nie. Dit word dan geag as misbruik van ‘n vaste termyn kontrak. In so ‘n geval, adviseer die LWO ons lede om eerder ‘ n  permanente kontrakmet ‘ n proeftydperk kousule vir ‘n nuwe werknemer te gee. So ‘n klousule maak voorsiening daarvoor dat die persoon eers gemonitor en geëvalueer sal word voordat die permanente indiensneming bevestig word. Let daarop dat daar op ‘n gereelde basis met die werknemer gekonsulteer moet word (op skrif) rakende sy/haar prestasie tydens hierdie proeftydperk.

Werknemers moet ook nie op ‘n reeks vaste termyn kontrakte aangestel word nie , aangesien daar ‘ n verwagting by die werknemer geskep kan word dat die kontrak weer hernu sal word aangesien dit in die verlede hernu is. Die werknemer kan die saak na die KVBA verwys as ‘n niehernuwing van ‘n vaste termyn kontrak dispuut. Die bewyslas is dan op die werkgewer om te bewys hoekom die kontrak nie hernu is nie en dat daar geen verwagting van hernuwing geskep is nie.

Kontak die LWO by 0861 101 828 vir meer inligting.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.