Werkgewers advies

Werkgewers het drie pligte:

  1. To receive the employee into service
    • Volgens die WBDV moet alle werkgewers ‘n werknemer voorsien van ‘n geskrewe dienskontrak binne een dag van indiensname.
    • Werkgewers is verder verplig om werknemers hul regte in ooreenstemming met toepaslike dienskontrakte, kollektiewe ooreenkomste en wetgewing toe te staan. Maak seker dat die dienskontrak nie minder gunstig is as die toepaslike wetgewing waaraan voldoen moet word nie.
  2. Betaal die werknemer se vergoeding.
  3. Verseker dat die werktoestande veilig en gesond is.

Die verhouding tussen die werkgewer en werknemer is gebasseer op gemeenskaplike voordeel en respek. Duidelike reëls en riglyne verseker dat wrywing en misverstande beperk word tot ‘n minimum, wat weer nie slegs produktiwiteit nie, maar ook ‘n positiewe werksomgewing bevorder. Die werkgewer moet dus duidelike reëls en riglyne in die werkplek hê en ook verseker dat elke werknemer bewus is van hierdie reëls.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.