Werknemer onder die invloed – wat nou?

Werknemers aan diens onder die invloed van alkohol bly ‘n probleem vir enige werkgewer. Alkohol gebruik affekteer ‘n werknemer se visie, spraak, koördinasie en reaksiespoed. Werknemers wat onder die invloed van alkohol is en met masjinerie werk of voertuie bestuur, hou ‘n hoë risiko in vir die werkgewer, hulself en ook hul mede-werknemers. Daar rus ‘n verpligting op die werkgewer om ‘n veilige werksomgewing te skep vir alle werknemers en daarom moet hierdie oortreding in lyn met die dissiplinêre kode en prosedure hanteer word.

Hoe om te bepaal of ‘n werknemer onder die invloed is:

Arbeidswetgewing spesifiseer nie wat die simptome is om te bepaal of ‘n werknemer onder die invloed van alkohol is nie. Daarom is dit belangrik om beleidmaatreëls ten opsigte van alkohol in die werksplek te implementeer. Werknemers kan ook onderwerp word aan alkoholtoetsing gedurende werkstyd, maar slegs indien dit so vervat is in hul dienskontrakte of in ‘n alkoholbeleid.

Werkgewers kan in die algemeen die volgende simtome in ag neem om te bepaal of ‘n werknemer onder die invloed van alkohol is:

 • Rooi en bloedbelope oë met pupille wat vergroot is;
 • Praat met ’n sleeptong en onsamehangend;
 • Gedragsverandering;
 • Slingerloop, met ander woorde die persoon is gedisorienteerd;
 • Vertraagde koördinasie en reaksie;
 • Asem ruik na alkohol.

Hoe om op te tree indien ‘n werknemer onder die invloed is:

 1. Roep die werknemer eenkant, verkieslik na ‘n kantoor. Sorg dat ‘n getuie teenwoordig is.
 2. Stel vas of die werknemer onder die invloed is. Versoek die werknemer om in die toetsapparaat te blaas. Indien u nie oor so ‘n apparaat beskik nie kan die werknemer na ‘n geneesheer geneem word vir bloedtoetse om sy alkoholvlak te toets.
 3. Indien hierdie metodes nie beskikbaar is nie, of indien die werknemer weier om samewerking en toestemming te gee, teken sy gedrag en voorkoms aan. Vra ook getuies om hul waarnemings aan te teken. Dit is belangrik om dit op skrif te stel.
 4. Stuur die werknemer liefs huistoe vir die dag, sonder betaling.
 5. Volg die korrekte prosedure volgens u dissiplinêre kode.

Dissiplinêre verhoor

Indien ‘n dissiplinêre verhoor gehou word is dit belangrik dat die korrekte prosedure gevolg word om regverdige prosedure en substantiewe billikheid te verseker. Tydens die dissiplinêre vehoor moet alle getuies wat die simptome waargeneem het teenwoordig wees. Die bewyslas is nie so swaar in arbeidsreg nie en moet die werkgewer slegs op ‘n oorwig van waarskynlikheid kan bewys dat die werknemer wel onder die invloed van alkohol was gedurende werkstyd, wat ‘n baie ernstige oortreding is.

Duidelike reëls in die werksplek is van kardinale belang om ‘n werksomgewing te skep waarin konflik beperk word met die oog op verhoogde produktiwiteit.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.