Regsverteenwoordiging by ‘n dissiplinêre verhoor

Regsverteenwoordiging vir die werknemer word as ’n reël nie toegelaat tydens ’n dissiplinêre verhoor nie aangesien dit ’n interne proses is. Daar is alreeds uitspraak in die KVBA hieroor gegee in SACCAWU obo Abrahams / Markhams 2007 5 BALR 476 (KVBA). In hierdie saak het die applikant ’n saak na die KVBA verwys vir onbillike ontslag. Sy was van mening dat die verhoor prosedureel onbillik was, omdat sy nie verteenwoordiging deur haar
vakbond beampte by die dissiplinêre verhoor gegun was nie.

LWO-Fokus-Januarie-Februarie-2015-Regsverteenwoordiging-by-n-dissiplinere-verhoor

By die dissiplinêre verhoor het die werknemer met haar vakbond beampte opgedaag, waarna die werkgewer die vakbond beampte ingelig het dat hy op verskeie gronde nie toegelaat was om die werknemer te verteenwoordig nie . By die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) het die werkgewer verwys na die kennisgewing van dissiplinêre verhoor, wat duidelik melding maak dat die werknemer wel geregtig is op verteenwoordiging van ’n mede-werknemer of ’n vakbond verteenwoordiger, bekend as ’n “shop steward”. Geen prokureurs of advokate sal toegelaat word nie. Die werknemer en die vakbond beampte het in ’n argument betrokke geraak met die werkgewer en het besluit om nie deel te neem aan die verhoor nie. Die verhoor het voortgegaan in haar afwesigheid en sy is gevolglik ontslaan.

Skedule 8 van die Goeie Praktykskode bepaal uitdruklik dat vakbond beamptes en regsverteenwoordigers nie toegelaat word nie, omrede interne prosesse met die minimum regsformaliteite hanteer moet word.

Die Kommissaris het in ag geneem dat die werkgewer duidelik die reëls aan die werknemer oorgedra het en dat daar geen misverstand kon gewees het nie. Daarom is die ontslag van die werknemer prosedureel geregverdig. Die Kommissaris het verder bevind dat die werknemer se verwysing ligsinnig en treiterend was en dat sy die saak verwys het nadat sy ten volle bewus was dat buite verteenwoordiging nie toegelaat word nie. Met die gevolg dat die Kommissaris ’n kostebevel gemaak het teen die werknemer.

Dit is duidelik dat werknemers nie ’n outomatiese reg op regsverteenwoordiging het nie. Indien die werknemer regsverteenwoordiging versoek, moet daar reeds voor die verhoor aansoek gedoen word daarvoor, waarna die voorsittende beampte van die verhoor dan ’n besluit sal neem daaroor.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.