My werknemer is aanhoudend laat…

Stiptelikheid is krities in die werksplek. Werknemers moet verstaan dat om laat te kom, sowel as swak tydhouding oor die algemeen, ‘n groot impak op die besigheid se winsgewendheid het. Wanneer die werksdag om 07:00 begin, moet die werknemer om 07:00 gereed wees om te begin werk.

Wanneer ‘n werknemer aanhoudend laat rapporteer vir werk moet die werkgewer progressiewe dissipline toepas. Die werkgewer moet nie die oortreding oorsien nie. Dit kan vir die werknemer ‘n aanduiding wees dat sy/haar oortreding nie ernstig van aard is nie.

Die werkverhouding is gebaseer op wedersydse vertroue en respek. Duidelike reëls en riglyne beperk wrywing en misverstande. Dit sal om sy beurt weer produktiwiteit en positiewe werksomstandighede bevorder.

Wat is my volgende stap wanneer my werknemer aanhoudend laat is?

Progressiewe dissipline verwys na waarskuwings en is algemeen bekend in die arbeidsomgewing. Werkgewers moet verstaan dat dissipline in die werksplek ten doel het om gedrag aan te pas en te verbeter. Dit word bereik deur middel van regstelling, konsultasies en waarskuwings, eerder as om die werknemer te straf of te ontslaan. Ontslag moet altyd die laaste opsie wees.

Dit is baie belangrik dat elke werksplek ‘n relevante dissiplinêre kode het. Dit verseker dat daar duidelike reëls met toepaslike sanksies in die werksplek is vir die werknemers om te volg. Wanneer die werknemer herhaaldelik laat rapporteer kan die werkgewer progressiewe dissipline toepas. Die werkgewer kan met die werknemer konsulteer en hom dalk help om sy tyd beter te bestuur of ‘n ander skof te laat werk.

Om laat te rapporteer vir werk is ‘n minder ernstige oortreding. Dit sal dus onredelik wees van ‘n werkgewer om ‘n werknemer te ontslaan voordat enige regstellende stappe oorweeg is. ‘n Werkgewer kan onder geen omstandighede ‘n werknemer ontslaan sonder om ‘n dissiplinêre verhoor te hou nie. Dit verseker dat billike prosedures gevolg is en daar substantiewe bewyse is om die werknemer te ontslaan.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.