Vakbonde by die werksplek – hoe werk dit?

Die rol van vakbonde in die werksplek:

Stakings gaan dikwels gepaard met vakbondaktiwiteite. Elke werknemer het die reg om by ‘n vakbond aan te sluit en deel te neem aan vakbondaktiwiteite. Die wetgewer het beoog dat vakbonde ‘n positiewe invloed kan hê in die werksplek deur die volgende aktiwiteite:

 • onderhandelinge te fasiliteer;
 • op te tree as instrument om te kommunikeer met werknemers;
 • te help om wetgewing en vereistes aan werknemers te verduidelik;
 • om die lede van die vakbond te beheer tydens stakings;
 • stakings te voorkom

‘n Vakbond kan ook voordele vir werknemers beding soos begrafnisplanne, regshulp en verteenwoordiging, asook opvoedkundige programme.

Op watter regte kan vakbonde aanspraak maak?

Die Wet op Arbeidsverhoudinge erken en reguleer vakbonde se regte. Afhangende van die persentasie van werknemers wat aan die vakbond behoort, kan die vakbond aanspraak maak op die volgende regte:

 1. Toegang tot die werksplek – om werknemers toe te spreek en na hul belange om te sien. Enige besoek moet voor die tyd met die werkgewer gereël word. Die Wet van Arbeidsverhoudinge bepaal dat besoeke op ‘n redelike tyd gehou word.
 2. Aftrekking van vakbondregistrasiefooie – die werkgewer is verplig om aftrekkings te maak en oor te betaal aan die vakbond.
 3. Vakbondverteenwoordiging in die werksplek – die vakbond kan werknemers kies om as verteenwoordigers binne die werksplek optree.
 4. Verlof vir vakbondaktiwiteite – redelike betaalde tyd af vir verteenwoordigers om vakbondaktiwiteite by te woon. Die wet bepaal nie hoeveel betaalde of onbetaalde dae toegestaan moet word nie. en moet dit dus deur die partye ooreengekom word.
 5. Openbaarmaking van inligting – relevante inligting stel vir die vakbond om hul pligte uit te voer.

Wat behels die erkenningsooreenkoms tussen die werkgewer en die vakbond?

Om te kan aanspraak maak op bogenoemde regte, vereis die wet dat die vakbond ‘n prosedure volg. Dit behels dat die vakbond die werkgewer skriftelik in kennis moet stel van die regte wat die vakbond in die werksplek uitoefen. Die vakbond moet ook ‘n afskrif van sy registrasiesertifikaat, asook lidmaatskap aansoekvorms as bewys van hoeveel werknemers die vakbond verteenwoordig, hierby aanheg. Die wet stipuleer dat die werkgewer dan binne 30 dae hierna met die vakbond moet konsulteer om ‘n erkenningsooreenkoms te sluit wat die bepalings en voorwaardes stipuleer waarop ooreengekom is, soos:

 • bevestig van die vakbond se regte;
 • toegang tot die werksplek
 • aftrekkings
 • prosedures rakende werkvloerverteenwoordigers – “shop stewards”;
 • vergaderings tussen die vakbond en sy lede asook die werkgewer;
 • onderhandelinge;
 • dispuutoplossings;
 • ander algemene bepalings en voorwaardes.

Vele besigheidsrisiko’s moet daagliks deur die werkgewer bestuur word. Die beste wyse waarop ‘n werkgewer arbeidsrisiko kan aanspreek, is om proaktief op te tree en te verseker dat alle dokumentasie in plek is. Hierdie dokumentasie sluit in dienskontrakte, dissiplinêre kodes, prosedures en beleide. Al hierdie dokumentasie moet ook aan die toepaslike wetgewing voldoen.

Deel dit op:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.