Siekverlof – wat is my regte as werkgewer?

Verlof is ‘n sensitiewe aspek in die werksplek waar werkgewers op hoogte moet bly van die vereistes en verantwoordelikheid hieraan gekoppel om onnodige kostes te bespaar en arbeidsrisiko proaktief te bestuur. Tussen jaarlikse verlof, siekverlof, kraamverlof, studieverlof en gesinsverantwoordelikheidsverlof, word die meeste vrae gevra oor siekverlof (vir ‘n Engelse artikel wat handel oor siekverlof  “klik” hier).

Wanneer is siekverlof verskuldig aan die werknemer?

Betaalde siekverlof word as volg bereken:

 • 1 dag betaalde siekverlof vir elke 26 dae gewerk gedurende die eerste ses maande van diens.
 • ‘n Werknemer is geregtig op 30 dae betaalde siekverlof (indien die werknemer 5 dae per week werk) of 36 dae betaalde siekverlof (indien die werknemer 6 dae per week werk) in ‘n verlofsiklus van 36 maande.
 • Hierdie siklus begin op die eerste dag van indiensname, ongeag of daar ‘n proeftydperk is. Die siekverlof wat gedurende die eerste ses maande van diens geneem is, kan van die totaal afgetrek word.

Is die betaalde of onbetaalde verlof?

Betaalde siekverlof kan slegs toegestaan word indien die werknemer beskikbare dae binne die geregtigde verlofsiklus het. Indien wel, moet daar bepaal word of ‘n mediese sertifikaat benodig word.

 • ‘n Mediese sertifikaat moet getoon word indien ‘n werknemer binne ‘n tydperk van 8 weke op meer as 1 geleentheid afwesig is, of vir meer as 2 opeenvolgende werksdae afwesig is.
 • ‘n Mediese sertifikaat word nie benodig indien ‘n werknemer afwesig is op 1 geleentheid vir 2 of minder opeenvolgende werksdae binne ‘n tydperk van 8 weke nie.

Indien die werknemer geen betaalde siekverlof tot sy beskikking het nie, id daar twee opsies:

 • dit kan as onbetaalde verlof hanteer word; of
 • dit kan as betaalde verlof hanteer word en afgetrek word van die werknemer se jaarlikse verlof indien die werknemer jaarlikse verlof tot sy /haar beskikking het.

Wanneer is dit ‘n geldige mediese sertifikaat?

 • ‘n Mediese sertifikaat moet daarop dui dat die werknemer onbevoeg was om te werk. Dit is nie ‘n geldige mediese sertifikaat as dit slegs verklaar dat die werknemer die kliniek besoek het nie. So ‘n brief bewys slegs dat die werknemer daardie dag by die kliniek was, maar nie dat die werknemer geregtig is op siekverlof nie.
 • ‘n Mediese sertifikaat mag slegs uitgereik word deur ‘n:
  • mediese praktisyn;
  • klinieksuster;
  • tradisionele geneesheer (geregistreer by die “Tradisional Healers Association”);
  • gemeenskapsgesondheidswerker;
  • sielkundige;
  • enige ander persoon wat gesertifiseer id om pasiënte te diagnoseer en te behandel en geregistreer is by ‘n professionele raad ingestel deur ‘n Parlementswet; of
  • enige ander gesondheidswerker wat gemagtig is om mediese toestande te diagnoseer.

Watter inligting moet op ‘n mediese sertifikaat verskyn?

Etiese Gedragsreëls vir die Praktisyns wat onder die Wet op Gesondheidsberoepe geregistreer is, verskaf die volgende hoofvereistes:

 • naam en kapasiteit van die praktisyn;
 • naam van die pasiënt;
 • datum van die ondersoek;
 • presiese tydperk van aanbevole siekverlof; en
 • datum waarop die mediese sertifikaat uitgereik is.

Wat is die werkgewer se regte en verantwoordelikhede?

‘n Werkgewer het die reg om ‘n waarskuwing aan die werknemer uit te reik volgens die dissiplinêre kode van die werksplek indien ‘n werknemer:

 • versuim om vir die werkgewer in kennis te stel van sy/haar beoogde afwesigheid of siekverlof; of
 • nie ‘n mediese sertifikaat indien wanneer dit vereis word nie. In so ‘n geval kan die werkgewer die werknemer ‘n waarskuwing gee en het die werkgewer geen verpligting om die werknemer te betaal vir die dae wat hy/sy afwesig was nie.

‘n Werkgewer het die reg om ‘n werknemer te raadpleeg oor onbevoegdheid en hoe dit voortgesette indiensneming kan raak.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.