Is dit ‘n drankprobleem?

Indien die werknemer op ‘n gereelde basis afwesig is, is dit noodsaaklik om vas te stel of daar ‘n probleem is. Dit is veral belangrik as die werkgewer vermoed dat die werknemer ‘n drankprobleem het. Om hierdie probleem aan te spreek moet daar ‘n konsultasie met die werknemer gereël word. Die werknemer moet 48uur kennis hiervan ontvang.

Wat behels die konsultasie?

Die werkgewer moet aan die werknemer uitwys dat hy/sy gereeld afwesig is. Indien daar ‘n definitiewe patroon is, veral afwesigheid op Maandae, moet dit ook aan die werknemer uitgewys word.

Die werknemer moet ‘n geleentheid gebied word om te verduidelik indien daar ‘n probleem is. Indien die werknemer op daardie stadium van die konsultasie erken dat hy/sy ‘n drankprobleem het, is dit noodsaaklik vir die werkgewer om bystand te bied.

Watter bystand kan die werknemer verwag?

Indien dit operasioneel moontlik is, kan die werkgewer die werknemer tyd afgee om ‘n dokter te besoek. Wanneer die werknemer medikasie moet neem kan die werkgewer byvoorbeeld die werknemer se medikasie by die kantoor hou. Hierdeur  kan die werkgewer seker maak dat die werknemer die medikasie elke dag neem. Die werknemer moet vir ‘n redelike tydperk gemonitor word. Die werknemer moet bewus wees van die tydperk. ‘n Opvolg konsultasie moet dan gehou word om vas te stel of daar enige verbetering is. Indien daar geen verbeteringe is nie moet dit onder die werknemer se aandag gebring word dat sy/haar optrede tot ontslag kan lei.

Wat gebeur as die werknemer weer daarna dieselfde oortreding begaan?

Indien daar wel verbetering is maar die werknemer weer na ‘n tydperk hom-/haarself aan dieselfde oortreding skuldig maak, kan dit lei tot ontslag. Wanneer daar wel vordering deur die werknemer getoon word maar nie genoeg is nie, sal ontslag ook regverdig kan word.

Sal die werkgewer se saak by Die KVBA suksesvol wees?

Die werkgewer moet deurlopend die korrekte prosedures volg tydens die konsultasie proses. Daar moet ook deeglik rekord gehou word van alle konsultasies tesame met die bystand wat aan die werknemer gebied is. ‘n Kommissaris by die KVBA sal oorweeg of daar enigsins meer verwag word van ‘n werkgewer ten opsigte van die bystand wat aan die werknemer gebied was.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.