Skorsing?

Wanneer ‘n werkgewer oorweeg om ‘n werknemer te skors, moet die werkgewer rede vir die skorsing aan die werknemer openbaar. Hierdie rede moet skorsing regverdig.

Daar bestaan twee vorme van gebruike vir skorsing. In die een geval sal ‘n werknemer geskors word hangende ‘n dissiplinêre ondersoek. Die ander tipe skorsing sal dien as ‘n straf as ‘n alternatief tot ontslag na die afloop van ‘n dissiplinêre verhoor waar die werknemer skuldig bevind is aan die beweerde wangedrag.

Skorsing hangende moontlike dissiplinêre aksie

Die Wet op Arbeidsverhoudinge se Goeie Praktykskode vereis dat voordat ‘n werkgewer ‘n werknemer weens wangedrag aankla of die betrokke werknemer wil skors, daar eers ‘n behoorlike ondersoek ingestel moet word na die beweerde wangedrag om vas te stel of dit wel plaasgevind het.

Die rede vir die skorsing is om te verhoed dat die werknemer inmeng met die ondersoek na beweerde wangedrag. Hierdie skorsing moet met betaling geskied. Al mag die werknemer nie werk toe gaan nie moet hy/sy steeds betaling ontvang vir die totale aantal dae wat hy/sy geskors was. Die rede daarvoor is dat die werknemer nog nie skuldig bevind is aan enige oortreding nie. Die doel van hierdie soort skorsing is nie om die werknemer te straf nie.

Regverdigbare redes vir skorsing sluit in:

  • Indien die werkgewer daarvan oortuig is dat die werknemer ‘n gevaar inhou vir medewerknemers, bestuur, kliënte, of die moontlikheid bestaan dat die werknemer die wangedrag sal herhaal.
  • Die werknemer sal heel waarskynlik sal inmeng met getuies voor die verhoor sal plaasvind.
  • Wanneer die werknemer heel waarskynlik met die bewyse sal peuter voor die verhoor sal plaasvind.
  • Indien die werknemer heel waarskynlik gewelddadig sal optree teenoor die werkgewer – dit gebeur gewoonlik wanneer ‘n werknemer ‘n klag teen ‘n hoër posvlak werknemer instel.
  • Wanneer ‘n oortreding ernstig van aard is. Byvoorbeeld, om ‘n werknemer te skors op die aanklagte van seksuele teistering totdat die verhoor voorkom.

In alle omstandighede moet die rede vir die skorsing vermeld word. Die werkgewer moet ook op die oorwig van waarskynlikheid kan bewys dat die werknemer die wangedrag gepleeg het. Die die ondersoek so vinnig moontlik afgehandel word, waarna die dissiplinêre verhoor so vinnig as moontlik moet plaasvind.

Skorsing as ‘n strafmaatreël

Hierdie tipe skorsing vind slegs plaas waar dit as ‘n alternatief vir ontslag aangewend word. Dit beteken dat die werknemer tydens ‘n dissiplinêre verhoor skuldig bevind is en dat die geskikte sanksie ontslag was. Die werkgewer het wel as alternatief, skorsing sonder betaling vir ‘n billike tydperk voorgestel. Hierdie skorsing mag dus sonder betaling wees, juis omdat dit as straf vir die werknemer dien.

Die belangrikste aspek om in gedagte te hou wanneer skorsing oorweeg word, is dat ‘n werknemer onskuldig is totdat hy/sy skuldig bevind word. Indien ‘n werknemer onbillik geskors is, kan ‘n saak van onbillike arbeidspraktyk na die KVBA verwys word.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.