Bonusse – bepalings en voorwaardes

‘n Algemene wanpersepsie in die werksplek is dat werknemers geregtig is op jaarlikse bonusse en verhogings. ‘n Werknemer kan slegs aanspraak maak op ‘n bonus wanneer dit so voorgeskryf word deur Sektorale Vasstelling of Bedingingsraadooreenkoms van toepassing op die spesifieke sektor, of indien so ooreengekom in die dienskontrak.

Dit is dus uiters belangrik dat die werkgewer skriftelik bevestig dat bonusse uitsluitlik volgens die werkgewer se diskresie toegeken word. So vermy die werkgewer dat ‘n verwagting by die werknemer  geskep word, dat bonusse deel vorm van sy/haar diensvoorwaardes. Dit is ook noodsaaklik dat die werkgewer die werknemer se werksprestasie deurlopend evalueer. Hierdie evaluering kan gebruik word as motivering tydens die toekenning van bonusse en ander aanpassings.

Alle werknemers het die verpligting om pligte en take soos op ooreengekom uit te voer. Die pligte en take moet aan die werkgewer se vasgestelde standaarde in terme van kwaliteit en kwantiteit  voldoen. Dit is die werkgewer se reg om kontrole in die werksplek uit te oefen met betrekking tot swak werksprestasie. Bonusse kan ook gebruik word om werknemers te motiveer en aan te spoor om deurlopend te verbeter. Daar is verskillende tipes bonusse waarvoor ‘n werknemer kan kwalifiseer in die werksplek:

‘n Dertiende tjek

Hierdie tipe bonus word geag as ‘n diensvoorwaarde indien die party so ooreengekom het in die dienskontrak. Die werknemer het dus die verwagting om elke jaar ‘n dertiende tjek te ontvang as deel van sy/haar vergoeding. Hierdie betaling geskied normaalweg aan die einde van die jaar. Indien die werkgewer wil wegdoen met die praktyk van ‘n dertiende tjek, moet die werkgewer met die werknemer konsulteer en daarop ooreenkom.

Prestasie bonusse

Die prestasie bonus word toegeken volgens die werkgewer se diskresie na aanleiding van ‘n werknemer se individuele werksprestasie gedurende ‘n sekere tydperk. Hierdie bonus kan maandeliks of jaarliks betaalbaar wees en kan verbeur word indien die betrokke werknemer se werksprestasie nie op standaard is nie. Dit is belangrik dat die werkgewer duidelike standaarde in terme van kwaliteit en kwantiteit daarstel waaraan werknemers moet voldoen. Werkgewers moet ook werknemers deurlopend evalueer sodat enige swak werksprestasie dadelik geïdentifiseer en aangespreek kan word.

Produksie bonusse

Die produksie bonus word toegeken volgens die werkgewer se diskresie na aanleiding van ‘n afdeling of groep se produksie teenoor produksie doelwitte soos vasgestel deur bestuur. Dit is belangrik dat die werkgewer duidelike doelwitte daarstel en kommunikeer aan werknemers.

Bepalings en voorwaardes

Indien ‘n bonus in die dienskontrak gestipuleer word is die werkgewer verplig om dit te bepaal soos ooreengekom. Bonusse moet ook betaal word indien ‘n werkgewer reeds vir ‘n geruime tyd ‘n jaareinde bonus aan werknemers bewillig het. Dit het dus by die werknemers ‘n “verwagting” geskep om elke jaar die bonusse te ontvang en dat dit ‘n praktyk gebruik is. Die werknemers verkry dan die reg om daarop aan te dring om dieselfde bonusse elke daaropvolgende jaar weer te ontvang.

Deel dit op:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.