Jaareindfunksies – wanneer dit te jolig raak!

Soos die jaar nader aan die einde staan het talle besighede reeds hul jaareindfunksies begin reël. Ongeag of die funksie op die werkgewer se perseel plaasvind of nie, bedien. Dit kan probleme vir die werkgewer veroorsaak aangesien die inname van alkohol kan lei tot wangedrag deur werknemers.

Werknemers onder die invloed by jaareindfunksies kan skade berokken aan werksverhoudings asook die werkgewer se reputasie. Werknemers kan byvoorbeeld onder die invloed bestuur na afloop van die funksie, of hulle kan gesondheid- en veiligheidsbepalings verontagsaam wat kan lei tot ‘n eis vir ‘n besering aan diens.

Werkgewers kan hiervoor aanspreeklik gehou word aangesien werknemers jaareindfunksies bywoon in die uitvoering van sy/haar pligte.

Dit is baie belangrik dat werkgewers stappe moet neem om gepaste gedrag by jaareindfunksies te verseker en werknemers voor die jaareindfunksies inlig oor die volgende:

  • Die vlak van professionaliteit wat by die funksie van hulle verwag word.
  • Elke werknemers verantwoordelik is om sy/haar alkohol inname binne wettige en redelike perke te hou.
  • Enige wangedrag deur ‘n werknemer voor, tydens of na die jaareindfunksie sal lei tot dissiplinêre stappe teen die werknemer.

Sou die werknemer hom-/haarself steeds skuldig maak aan wangedrag voor, tydens of na die jaareindfunksie kan die werkgewer dissiplinêre stappe teen die werknemer neem. Die stappe kan selfs tot ontslag lei indien die wangedrag van ‘n ernstige aard was. Hierdie beginsel word deur die KVBA , asook ander howe ondersteun.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.