Wanneer is oortyd wetlik afdwingbaar?

Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (“WBDV”) stipuleer dat werknemers en werkgewers ‘n ooreenkoms moet aangaan ten opsigte van die werk van oortyd. Byvoorbeeld in die besigheid of industrie se piektye of seisoenale tye. Werkgewers moet die nodige beplanning doen om te verseker dat hierdie ooreenkoms tussen die partye voorsiening maak hiervoor. Hierdeur ten einde die besigheid in staat te tel om aan operasionele vereistes te kan voldoen.

Die dienskontrak is die basis van die verhouding tussen die werkgewer en werknemer. Dit vervat die bepalings en voorwaardes van diens soos op ooreengekom.

Die werkgewer kan in die dienskontrak op die werk van oortyd ooreen kom, of ‘n oortydbeleid implementeer. Die werkgewer moet bevestig dat slegs werk wat buite normale werksure met die werkgewer se toestemming verrig word, as oortydure geag sal word. Werk wat vrywillig buite normale werksure gelewer word sal nie as oortyd geag word nie.

Indien ‘n werknemer weier om bykomende ure te werk ten spyte van ‘n oortydbeleid, kan die werkgewer dissiplinêre stappe neem. Indien die werknemers kollektief weier om oortyd te werk soos ooreengekom, kan dit as ‘n industriële aksie geag word. Die werkgewer kan voortgaan met ‘n dissiplinêre verhoor wat moontlik kan lei tot ontslag. Die weiering om oortyd te werk moet billik wees. ‘n Werknemer moet kan staaf hoekom hy/sy weier om te werk. Selfs al is daar nie ‘n oortydooreenkoms bereik, is die werknemer verplig om te werk in ‘n noodsituasie.

Die WBDV stipuleer dat die vereiste om ‘n ooreenkoms in plek te hê tussen partye ten opsigte van oortyd wat gewerk moet word, nie sal geld in gevalle waar die situasie as ‘n noodsituasie geag kan word nie.

Indien daar dus ‘n veldbrand uitbreek op ‘n plaas, ‘n kliënt dien ‘n bestelling in wat nie tydens normale werksure voltooi kan word nie of masjinerie breek onverwags, dan sal dit regverdig wees om van ‘n werknemer te verwag om oortyd te werk. Indien ‘n werknemer in so ‘n geval weier om te werk, kan dit lei tot ontslag tydens ‘n dissiplinêre verhoor.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.