Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF)

Die Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF) bied verligting aan werknemers wanneer hulle werkloos raak, of nie instaat is om te werk nie as gevolg van kraamverlof of siekte. Dit bied ook verligting aan die bydraers se afhanklikes na sy/haar afsterwe. Beide die werkgewer en die werknemer is verplig om ‘n bedrag gelykstaande aan 1% van die werknemer se salaris by te dra tot die fonds.

Dit is egter die werkgewer se verantwoordelikheid om geregistreer te wees by die fonds, asook hierdie bydraes (2% van die werknemer se salaris) oor te betaal aan die fonds.

Wie moet almal geregistreer wees by die werkloosheidsversekeringsfonds?

Dit is van toepassing op alle werkgewers en werknemers met uitsluiting van die volgende:

  • Werknemers wat minder as 24uur per maand vir ‘n werkgewer werk;
  • Leerders;
  • Openbare dienste;
  • Werknemers wat ‘n maandelikse staatspensioen (vir ouderdom) verdien;
  • Werknemers wat slegs kommissie verdien.

Registrasie by die werkloosheidsversekeringsfonds?

Die werkgewer moet geregistreer wees by die fonds. Sodra iemand aangestel word om vir die werkgewer te werk , moet die werknemer geregistreer word vir die fondsvoordele. ‘n Verwysingsnommer word aan die werkgewer toegeken by registrasie en die werknemers moet op hierdie verwysingsnommer geregistreer word. Dit is nie ‘n moeilike proses nie en al die nodige vorms kan op die Departement van Arbeid se webwerf gekry word. Enige veranderinge, waar diens byvoorbeeld beëindig word, moet voor die 7de van elke maand aan die WVF deurgegee word.

Indien ‘n werkgewer nie sy werknemers registreer nie en die werknemers nie onder die uitsluitings val soos hierbo gelys nie, kan die werkgewer ‘n hewige boete opgelê word.

Die 1% aftrekking van die werknemer se salaris is ‘n statutêre (verpligte) aftrekking. Die wet maak dus voorsiening dat die aftrekking gemaak kan word sonder die werknemer se toestemming.

Wanneer mag werkloosheidsversekering geëis word?

  • By tydelike of permanente mediese ongeskiktheid
  • Personeelvermindering
  • Ontslag
  • Kraamverlof
  • Afsterwe

‘n Werknemer kan nie werkloosheidsversekering eis as hy self sy diens beëindig nie. Dus sal ‘n werknemer nie geregtig wees op die uitbetalings waar die hy/sy bedank het nie.

Om werkloosheidsversekering te eis moet die werknemer ‘n vorm invul (UI19vorm), wat onder andere die rede vir die eis en besonderhede van die werknemer uiteensit. Hierdie vorm word onderteken deur die werkgewer en by die Departement van Arbeid ingedien. Die vorm kan ook elektronies op die webtuiste voltooi en opgelaai word. Die gebruik van die webtuiste word aanbeveel en kan gevind word by www.ufiling.gov.za.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.