Arbeidsoudit – verseker produktiwiteit

Vele faktore kan produktiwiteit belemmer in die werksplek. Die werkgewer het die moeilike taak om te verseker dat die besigheid bestuur word op so wyse om onproduktiwiteit te vermy. As die werknemer in ‘n positiewe atmosfeer werk in die werksplek, sal die werknemer meer produktief wees.  Die besigheid sal hierby baat en sal meer winsgewend wees vir die werkgewer. Hiermee praktiese voorbeelde om optimale produktiwiteit te verseker:

Sit reëls en prosedures in plek

Dit is noodsaaklik om duidelike reëls en prosedures te stel in die werksplek sodat die werknemer bewus is dat hy/sy verantwoordelik gehou sal word vir sy/haar optrede. Maak die werknemers bewus van die reëls deur it met hulle te bespreek en die dissiplinêre kode sigbaar te stel in die werksplek. Die werknemer sal meer versigtig optree, omdat hulle bewus is van die nagevolge van hulle oortredings. Die werkgewer kan deur die jaar die prosesse verander maar is verplig om veranderinge onder die werknemers se aandag te bring.

Stel bereikbare doelwitte

Stel bereikbare doelwitte vir die werknemers in die werksplek. Die werknemer moet weet wat van hulle verwag word en op watter standaard hulle werk moet wees. Indien hulle werk nie op standaard is nie, kan die werkgewer voortgaan met ‘n swak werksprestasie konsultasie. Laat die werknemer ook sy/haar insette lewer. Stel vas  of die werknemer enige hulp vanaf die werkgewer benodig om sy/haar take beter te verrig. Vra vir die werknemer of hy/sy verdere opleiding benodig. Die werknemer moet daarna vir ‘n tydperk gemonitor word en ‘n opvolg konsultasie moet gehou word indien nodig. Dit moet aan die werknemer duidelik gemaak word dat indien daar geen verbetering is met sy/haar werksprestasie nie, kan  dit lei tot ontslag. Die werkgewer moet verseker dat die korrekte wetlike prosedures te alle tye gevolg word.

Skep ‘n positiewe werksomgewing

Maak seker dat die werknemers hulle werk geniet. Skep ‘n positiewe werksomgewing om te verseker dat die werknemers met ‘n goeie gemoed aanmeld vir diens. As die werknemer goed presteer vir die dag, gee die nodige erkenning om hom/haar aan te moedig om sy/haar beste werk te lewer. As die werknemers gelukkig is by die werk, sal hulle meer produktief wees waarby die werkgewer sal baat. Om die werknemers verder te motiveer, kan die werkgewer selfs ‘n “werknemer van die maand” bekend stel. Sy/haar foto kan in die werksplek geplaas word en indien moontlik ‘n aansporingsbonus om die werknemer die erkenning te gee. Dit sal ook die ander werknemers aanmoedig om die volgende maand die “werknemer van die maand” te wil wees. Positiewe kompetisie tussen die werknemers is gesond.

Pas die werknemers se ure aan

Maak ten volle gebruik van alle ure in die dag. Die werksure van die werknemers kan aangepas word soos die seisoene verander. Die werkgewer kan selfs oorweeg dat die werknemers skofte werk op ‘n rotasie basis waar een groep werkers byvoorbeeld twee ure vroeër begin werk en die volgende groep twee ure later begin werk, maar dat die ure per dag steeds dieselfde bly vir al die werknemers. Op hierdie manier verseker die werkgewer optimale produktiwiteit vanaf elke werknemer.

Luister na die werknemers

Luister na die werknemers se ongelukkigheid. Stel prosedures in plek vir hulle om te volg, indien hulle griewe het. Delegeer griewe aan die werknemers se lynbestuur om te hanteer sodat die werkgewer se tyd beter benut kan word. Op hierdie manier sal die werknemers ook voel dat hulle saak maak.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.