Afleggings: Wat gebeur na die konsultasies

In terme van die Wet op Arbeidsverhoudinge is daar ‘n streng prosedure wat gevolg moet word voordat werkgewer enige afleggings kan oorweeg. Konsultasies vorm ‘n belangrike deel van hierdie proses. Werknemers moet gedurende die konsultasies die geleentheid gegee word om voorstelle te maak oor hoe die afleggings vermy kan word. Die werkgewer moet elkeen van hierdie voorstelle oorweeg en terugvoering gee aan die werknemers. Indien dit nodig geag word, kan die werkgewer verdere konsultasies met die werknemers hou om alle nodige aspekte te bespreek.

Wat is die volgende stap?

Na alle alternatiewe deur die werkgewer oorweeg is en daar geen ander opsie beskikbaar is nie, kan die werkgewer voortgaan met die seleksie proses om elkeen van die werknemers wie deur die afleggings geraak sal word, bekend te stel. Hierdie werknemers moet individueel in kennis gestel word en hulle skeidingsvergoeding moet bespreek word.

Die dienskontrak kan kragtens statuêre kennisperiodes beëindig word en spesifiseer die Wet op Basiese Diensvoorwaardes die volgende periodes:

  • Een week kennis, indien die werknemer in diens was vir ses maande of minder;
  • Twee weke kennis, indien die werknemer in diens was vir meer as ses maande, maar minder as twaalf maande;
  • Vier weke kennis, indien die werknemer in diens was vir langer as twaalf maande.

Let daarop dat hierdie kennisperiodes kan wissel van industrie tot industrie waar wetgewing van toepassing ander kennisperiodes voorskryf.

Indien die besigheid se operasionele vereistes dit nie nodig ag vir die werknemer om sy/haar kennistydperk te voltooi nie, is dit noodsaaklik vir die werkgewer om die kennistydperk uit te betaal aan die werknemer saam met sy/haar finale betaling.

Wat is die skeidingsvergoeding betaalbaar?

‘n Werkgewer moet ‘n werknemer wat ontslaan word as gevolg van aflegging ‘n skeidingsvergoeding betaal gelyk aan minstens een week se besoldiging vir elke voltooide jaar aaneenlopende diens. Buiten die skeidingsvergoeding, moet die werkgewer ook die volgende gelde oorbetaal:

  • Salaris tot en met die laaste werksdag;
  • Opgehoopte verlof; en
  •  Betaling vir kennisperiode indien die werknemer nie vereis word om die kennisperiode te werk nie.

Skakel gerus die LWO vir bystand tydens hierdie konsultasie proses sodat u te alle tye prosedureel korrek optree.

Deel dit op:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.