Werknemers se gedrag beïnvloed die besigheid se naam

‘n Werkgewer se klandisiewaarde is nie net gevestig in die besigheid se naam en ander soort gelyke elemente nie, maar word dit ook beïnvloed deur die optrede van werknemers. Dit sluit in, die wyse waarop die werknemers kommunikeer met die kliënte en hoe die werknemers optree in dag tot dag take. Die algemeenste optredes van werknemers wat die werkgewer se naam skade kan berokken sluit in:

Werknemers se optrede kan tot ‘n mate beheer word deur middel van beleide en prosedures binne die werksplek wat reëls en riglyne neerlê vir werknemers oor hoe om in sekere gevalle op te tree. ‘n Werknemer se optrede kan die vertrouensverhouding tussen die werkgewer en die werknemer tot so mate verbrokkel dat voortgesette indiensname nie verder moontlik is nie.

Stakings in die werksplek

Sekere optredes soos onder andere stakings, word egter binne sekere perke gemagtig der die Grondwet en die Wet op Arbeidsverhoudinge. ‘n Staking kom voor wanneer daar ‘n gedeeltelike of volkome gesamentlike weiering is om te werk. Dit sluit ook die vertraging of belemmering van werk in. Werknemers van dieselfde of verskillende werkgewers kan gesamentlik aan ‘n staking deelneem. Die doel van hiervan is die regstelling van ‘n grief of die beslegting van ‘n geskil rakende enige aangeleentheid van onderlinge belang tussen werkgewer en werknemer.

Sosiale media in die werksplek

Die gebruik van sosiale media het die afgelope dekade drasties toegeneem. Werknemers toegang tot die internet deur middel van die werkgewer se infrastruktuur, asook eie dataplatforms op slimfone en ander toestelle. Werkgewers het die reg om internet- en sosiale mediagebruik tydens werksure te reguleer. Die ongereguleerde gebruik sal ‘n definitiewe invloed het op die besigheid se produktiwiteit. Die nadele van die gebruik van sosiale media sluit in:

  • Verlies van produktiwiteit in die werksplek weens die tyd wat bestee word aan die gebruik van sosiale media.
  • Finansiële verlies as gevolg van die oormatige gebruik van die internet.
  • Menings wat deur werknemers gepubliseer word op sosiale media ten opsigte van die werkgewer of ‘n medewerknemer.

Wangedrag en dissiplinêre optrede

Werknemers se gedrag buite werksure kan ook ‘n invloed hê op die werknemer se handelsnaam. Wanneer die werkgewer geïdentifiseer kan word uit, of geassosieer word met die optrede van die werknemer kan dit skadelik wees. Die werkgewer kan dissiplinêre stappe neem teenoor die werknemer wanneer daar ‘n duidelike verband is tussen die wangedrag en die werkgewer. Die werkgewer moet natuurlik ook kan bewys dat die wangedrag die besigheid negatief beïnvloed het. Alhoewel hierdie optrede nie in die uitvoering van die werknemers se pligte is nie, kan dit wel die goeie naam, beeld en reputasie van die werkgewer skade aandoen.

Ten slotte

Dit is belangrik om die nodige beleide, prosedures en reëls in plek te hê by jou werksplek ten einde onsekerhede uit die weg te ruim sodat die werknemer weet watter gedrag aanvaarbaar is en watter gedrag is taboe. Die verhouding tussen ‘n werkgewer en werknemer is gebaseer op wedersydse voordele en respek. Duidelike reëls en riglyne verseker dat wrywing en misverstande beperk word. Dit bevorder weer op sy beurt produktiwiteit en ‘n positiewe werksomgewing bevorder.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.