‘n Dissiplinêre kode in die werksplek

Dit is belangrik dat elke werksplek ‘n relevante dissiplinêre kode het. Dit verseker dat daar duidelike reëls (met toepaslike sanksies) in die werksplek is wat werknemers kan volg. Wanneer werknemers die reëls oortree, het die werkgewer die reg om op te tree. Daar is verskillende tipes wangedrag in die werksplek wat wissel van minder ernstige oortredings tot baie ernstige oortredings. Die erns van die oortreding word beïnvloed deur die werknemer se tipe werk en verantwoordelikheid, die (moontlike) nagevolge van die oortreding, asook die impak van die oortreding op die werknemer-werkgewer vertrouensverhouding.

Hoe moet werknemers in kennis gestel word van die dissiplinêre kode?

  • Roep al die werknemers bymekaar of hou vergaderings in kleiner groepe indien daar ‘n groot aantal werknemers is.
  • Sirkuleer ‘n teenwoordigheidsregister as bewyse van wie die vergadering bygewoon het.
  • Bespreek die dissiplinêre kode met die werknemers en dui aan wat die nagevolge is van die verskillende oortredings.
  • Hou notule van die vergadering op rekord.

Hoe word die reëls konsekwent toegepas?

Alle werknemers wat dieselfde oortreding begaan, moet dieselfde hanteer word. Dieselfde sanksie moet toegepas word vir soortgelyke oortredings. Indien een werknemer bevoordeel word bo ‘n ander, dui dit op inkonsekwente toepassing van die reëls in die werksplek. Die nagevolge hiervan is dat ‘n werknemer ‘n saak mag verwys na die KVBA en heel waarskynlik suksesvol kan wees. Hierdie kan finansiële implikasies vir die werkgewer inhou.

Mag die werkgewer afwyk van die dissiplinêre kode?

Selfs al is dit ‘n vereiste om konsekwent op te tree, mag daar gevalle wees waar die werkgewer kan afwyk van die dissiplinêre kode solank dit geregverdig kan word. Elke insident moet beoordeel word op sy eie feite. Daar is sekere faktore wat die werkgewer in ag moet neem om te beslis of ‘n afwyking van die dissiplinêre kode geregverdig kan word:

  • Is die werknemer bewus van die reëls in die werksplek?
  • Watter tipe oortreding het die werknemer begaan?
  • Die werknemer se jare diens?
  • Die werknemer se dissiplinêre rekord?
  • Het die werknemer enige berou getoon tydens die dissiplinêre verhoor?
  • Is die vertrouensverhouding onherstelbaar verbreek?

Die dissiplinêre kode in die werksplek dien slegs as ‘n riglyn aangesien dit onmoontlik is om elke tipe oortreding te lys op die dissiplinêre kode. Die bogenoemde faktore moet objektief oorweeg word tydens ‘n dissiplinêre verhoor.

Skakel die LWO vir enige bystand om te verseker dat jy die korrekte prosedures deurlopend volg.

Nog nie lid by die LWO nie? Gaan kyk gerus na ons lidmaatskap opsies!

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.