Kameras in die werksplek?

Werkgewers is gemagtig om kameras in die werksplek te installeer weens veiligheids- en sekuriteitsredes, sowel as om werknemers te monitor.

LET WEL: Indien werkgewers kameras wil installeer is dit belangrik dat die werknemers bewus is van die kameras. Die werknemers moet ook toegestem het tot die installasie daarvan sodat hul reg op privaatheid nie geskend word nie.

Toestemming en noodsaaklikheid van kameras in die werksplek

Toestemming en noodsaaklikheid is twee hoof regverdigingsgronde teen beweerde inbreukmaking op die werknemer se reg op privaatheid. Hierdie inbreukmakings moet teen die Grondwet opgemeet word omdat alle wetgewing teen die Grondwet gemeet word.

Toestemming kan verkry word vanaf die werknemer persoonlik, dit moet vrywillig gegee word en kan uitdruklik of by implikasie gegee word.

Werkgewers kan hul werknemers se toestemming op 2 maniere verkry, naamlik:

  • deur ‘n bepaling in die werknemer se dienskontrak,
  • deur ‘n kantoorbeleid wat die onderskeie regte en verpligtinge en hul omvang duidelik uiteensit.

Noodsaaklikheid is die tweede regverdigingsgrond. Die omstandighede van elke saak sal in ag geneem word om te bepaal of dit inderdaad noodsaaklik was om op die werknemer se privaatheid inbreuk te maak. ‘n Goeie voorbeeld hiervan is dat werknemers wat by ‘n diamantmyn werk deurlopend deursoek kan word sodat diefstal beperk/voorkom kan word.

Dit is belangrik om ag te slaan daarop dat jy vir nuwe werknemers ‘n kontrak kan gee met hierdie voorwaardes van die staanspoor af en vir bestaande werknemers kan daar ‘n kantoorbeleid geïmplementeer word.

Kontak ons gerus vir meer inligting!

Nog nie ‘n LWO lid nie? Gaan kyk na ons lidmaatskap opsies!

Deel dit op:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.