Dagga in die werksplek – hoe nou?

Op 18 September 2018 het die Konstitusionele Hof die privaat gebruik, besit en kweek van dagga in beginsel gewettig. Die gebruik,  besit en kweek van dagga mag nou wel wettig wees onder sekere omstandighede, maar die bevel van die Konstitusionele Hof het beslis geen impak op die reëls van die werksplek nie.

Wat is ‘n privaat plek?

Die hofuitspraak bepaal dat dit wettig sal wees om dagga privaat te kweek vir private gebruik binne ‘n privaat plek. Die hof het ongelukkig nie gedefinieer watter plekke as privaat beskou word nie. Dit impliseer dat enige plek moontlik aanvaarbaar kan wees indien dit nie in die openbaar is nie.

Let wel, die werksplek mag egter onder geen omstandighede as “privaat” beskou word nie.  Die private voertuie van werknemers in die werkplek parkeerarea of die badkamers sal ook nie as privaat beskou word nie. Hierdie areas is steeds areas wat deur ander mense gebruik word (selfs al is dit net medewerknemers) en sal dus as openbare plekke geag word. Die gebruik van dagga in die werkplek sal dus onwettig wees.

Wat as die werknemer onder die invloed van dagga (of ander bedwelmende middels) opdaag by die werksplek?

Die gebruik en impak van dagga binne die werksplek moet op dieselfde basis hanteer word soos ‘n werknemer wat onder die invloed van alkohol of dwelms by die werksplek opdaag.

Dagga kan vir ‘n geruime tyd na gebruik in jou bloed/urine teenwoordig wees, selfs vir so lank as drie weke in die geval van gereelde gebruik. Om te bepaal of iemand dus onder die invloed is sal ‘n werkgewer na daardie werknemer se gedrag ook moet kyk en bepaal of die werknemer se bevoegdheid om sy werksverpligtinge na te kom beïnvloed is.

Werknemers aan diens wat onder die invloed van dagga, alkohol, dwelms, ens. is bly ‘n probleem vir enige werkgewer. Gebruik van bedwelmende middels affekteer ‘n werknemer se visie, spraak, koördinasie en reaksiespoed. Werknemers wat onder die invloed van sulke middels is en met masjinerie werk of voertuie bestuur, hou ‘n hoë risiko in vir die werkgewer, hulself en ook hul mede-werknemers.

Daar rus ‘n verpligting op die werkgewer om ‘n veilige werksomgewing te skep vir alle werknemers. Daarom moet hierdie oortreding in lyn met die dissiplinêre kode en prosedure hanteer word. In terme van die Wet op Beroepsgesondheid en-veiligheid, mag masjinerie nie gebruik of bedryf word terwyl ‘n werknemer onder die invloed van ‘n dwelmmiddel is nie. Dit is nie net ‘n dissiplinêre oortreding nie maar ook ‘n strafregtelike oortreding.

Dissiplinêre kodes, beleide en prosedures

Ten einde duidelikheid binne die werkplek te bewerkstellig moet ‘n werkgewer duidelike reëls en prosedures in plek hê.  Dit sluit in hoe die gebruik van dagga, alkohol of enige ander dwelmmiddel binne die werksplek hanteer sal word. Ons beveel aan dat werkgewers hul dissiplinêre kode, beleide en prosedures rondom alkohol en dwelmmiddels hersien ten einde te verseker dat dit steeds relevant is. Werkgewers kan ook die beleide en prosedures weer onder die aandag van werknemers te bring.

Kontak die LWO vir bystand en advies wanneer ‘n werknemer onder die invloed is ten einde te verseker dat die situasie korrek hanteer word.

Nog nie ‘n LWO-lid nie? Gaan kyk gerus na ons lidmaatskap opsies!

Deel dit op:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.