Die reg op taal

Die dilemma in die hedendaagse werksplek is dat Suid-Afrika amptelik 11 landstale het. Nie net skep hierdie ‘n probleem in die werksplek nie maar is dit verder ‘n wetlike verpligtinge. Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en die Wet op Arbeidsverhoudinge stel dat ‘n werknemer geregtig is om alle inligting te ontvang in ‘n formaat en taal wat die werknemer redelik verstaan. 

Laasgemelde is ‘n gedugte uitdaging om te trotseer. Hierdie aspek kom normaalweg ter sprake tydens die bepalings en voorwaardes van ‘n dienskontrak. Dit kom wel ook voor tydens ‘n dissiplinêre verhoor waar ‘n werknemer getuienis wil gee in die werknemer se huistaal.

Maar wat as die inligting en verrigtinge in ‘n taal is wat die werknemer geredelik mee vaardig is?

Daar word nêrens in enige van die wetgewings bepaal dat dit ‘n vereiste is dat die inligting in die werknemer se huistaal moet geskied nie. Daar word ook geen verpligte vereistes gestel oor die taal waarin die dissiplinêre verhoor moet plaasvind nie.

Mag ‘n werknemer dus aandring op die aanwesigheid van ‘n tolk tydens die verrigtinge?

Die Kode van Goeie Gedrag: Ontslag in terme van die Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal dat ‘n dissiplinêre verhoor prosedureel billik moet wees.

In onlangse uitspraak lig die Arbeidshof uit hoe belangrik dit is om ‘n werknemer se huistaal tydens ‘n dissiplinêre verhoor te respekteer. Hoewel die feite in die saak daarop dui dat die werknemer vaardig in Engels was, het die Hof steeds beslis dat dit onbillik was om toegang tot ‘n tolk te weier.

Die Hof bevestig die beginsel dat die reg om ‘n tolk tydens die dissiplinêre verhoor te hê, ‘n basiese reg is waarvan nie maklik afstand gedoen kan word nie. Dit is ooglopend onbillik om van ‘n getuie of aangeklaagde te verwag om getuienis te lewer in ‘n taal waarin hy of sy nie heeltemal vaardig is nie.

Werkgewers moet dus redelike stappe neem om seker te maak dat die werknemers tydens die dissiplinêre verhoor die verrigtinge en die getuienis verstaan.

Kontak ons ten einde te verseker dat jou besigheid deurlopend aan arbeidswetgewing voldoen.

Nog nie ‘n LWO lid nie? Gaan kyk na ons lidmaatskap opsies!

Vir meer inligting aangaande arbeidsreg en die LWO, klik hier!

Deel dit op:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.