Meet produktiwiteit

Personeel is ‘n besigheid se belangrikste bate. Tog word personeelkoste ook streng deur arbeidswetgewing gereguleer en bied dit spesifieke uitdagings aan die werkgewer. Die ekonomie en ander eksterne faktore wat dikwels buite die beheer van die besigheidseienaar is, verg dat die werkgewer al meer moet fokus op die verbetering van die onderneming se winsgewendheid.

‘n Bekende gesegde lui: As jy wil weet, moet jy meet. Daar is verskeie aspekte waaraan die werkgewer kan aandag skenk ten einde produktiwiteit in die werksplek te kan meet. Dit stel natuurlik die werkgewer in die posisie stel om produktiwiteit te verbeter.

Duidelike standaarde

Daar moet duidelike standaarde in die werksplek wees in terme van kwaliteit en kwantiteit waarteen prestasie gemeet kan word. Hierdie standaarde word deur die werkgewer gestel en moet duidelik gekommunikeer word aan die werknemer. Maak seker die volgende is in plek:

Pligstaat

‘n Pligstaat is die geskrewe dokument wat die take en pligte wat van die werknemer verwag word uiteensit. Hierdie dokument vorm gewoonlik deel van die dienskontrak as ‘n aanhegsel. Die pligstaat vorm die basisdokument vir gereelde prestasiebeoordelings wanneer daar gekyk word na verhogings en/of prestasiebonusse, asook met die hou van swak werksprestasie konsultasies. Wanneer daar ‘n duidelike pligstaat in plek is kan die werknemer nie aanvoer dat hy nie bewus was van sy verantwoordelikheid om sekere pligte uit te voer nie.

Duidelike doelwitte

Duidelike doelwitte moet gekoppel word aan spesifieke take. Hierdie doelwitte moet meetbaar en bereikbaar wees. Hoe meer spesifiek die doelwitte is, hoe makliker is dit om prestasie te meet. Dit is die werkgewer se reg om kontrole in die werksplek uit te oefen met betrekking tot ‘n vasgestelde standaarde en werksprestasie.

Dit is krities dat die werkgewer die werknemer se werksprestasie deurlopend evalueer. Hierdeur word enige swak werksprestasie dadelik geïdentifiseer en aangespreek, wat ‘n direkte invloed het op produktiwiteit en winsgewendheid. Dit is baie belangrik dat die werkgewer rekord hou van hierdie evaluering. Dit dien as bewys dat die werkgewer billik opgetree het wanneer daar besluite rondom bonusse en/of verhogings geneem moet word, al dan nie.

Aspekte wat produktiwiteit beïnvloed

Verhoogde produktiwiteit is in almal se belang en speel. Die volgende aspekte speel ‘n groot rol om produktiwiteit te verseker:

Reguleer die werksomgewing

Duidelike reëls en riglyne beperk wrywing en misverstande, wat produktiwiteit en ‘n positiewe werksomgewing bevorder. Die meerderheid van reëls in die werksplek word in die dienskontrak vervat, met verwysing na werksure, verlof, verpligtinge, ens. Elke werksplek is egter uniek. Daar ontstaan dikwels ‘n behoefte aan spesifieke reëls om orde en struktuur te verleen in die werksplek. Hierdie reëls word geïmplementeer deur die beleide en prosedures.

Elke werkgewer moet ‘n relevante dissiplinêre kode hê wat verseker dat daar duidelike reëls (met toepaslike sanksies) in die werksplek is wat werknemers kan volg. Wanneer werknemers hierdie reëls oortree, het die werkgewer dan die reg om op te tree. Daar is verskillende tipes wangedrag. Dit wissel van minder ernstige oortredings tot baie ernstige oortredings. Die erns van die oortreding word beïnvloed deur:

  • die werknemer se tipe werk en verantwoordelikheid,
  • gevolge en moontlike gevolge van die oortreding,
  • asook die impak van die oortreding op die werkgewer-werknemer vertrouensverhouding.

Implementeer ‘n griewe prosedure om eerstens ‘n harmonieuse werksomgewing te skep. Dit stel werknemers in staat om ontevredenheid of ‘n gevoel van onreg intern op te los. Tweedens, die griewe prosedure beskerm die werkgewer in gevalle van konstruktiewe ontslag (wanneer ‘n werknemer bedank as gevolg van onuithoudbare werksomstandighede).

Beloon prestasie

Bonusse kan handig te pas kom om werknemers te beloon vir puik prestasie, of te motiveer en aan te spoor om deurlopend te verbeter. Dit is belangrik om die terme en voorwaardes van bonusse duidelik aan werknemers te kommunikeer. So word moontlike toekomstige dispute en ongelukkigheid vermy.

Ten slotte

Arbeidswetgewing stel streng vereistes waaraan werkgewers moet voldoen. Arbeidswetgewing is nie onderhandelbaar nie en om daaraan te voldoen verg spesialiskennis, wat ‘n besigheidsrisiko inhou vir die werkgewer.

Kontak ons vir enige advies en/of bestand. Ons is 24/7 beskikbaar

Nog nie ‘n LWO-lid nie? Gaan kyk gerus na ons lidmaatskap pakkette.

Deel dit op:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.