Ouerskapverlof – tipes en toepassing

Die president het die wysigings aan die Wet op Basiese Diensvoorwaardes en die wysigings aan die Wet op Arbeidsverhoudinge geteken op Vrydag, 23 November 2018. Hierdie wetgewing sal in werking tree op 1 Januarie 2019. Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes maak nou voorsiening in Artikels 25A, 25B en 25C vir ouerskapverlof, aannemingsverlof en lasgewende ouerskapverlof.

Hierdie drie tipes verlof sal as volg toegepas word:

Ouerskapverlof

‘n Werknemer wat as ‘n ouer van ‘n kind beskou word, uitgesonder die moeder wat geboorte skenk, sal geregtig wees op 10 aaneenlopende dae ouerskapverlof:

  • vanaf die dag van geboorte van die biologiese kind,
  • of in die geval waar ‘n kind aangeneem word vanaf die dag van aanneming deur die hof gefinaliseer is,
  • of die dag wanneer die kind in hulle toesig geplaas word indien die aanneming nog nie gefinaliseer is nie.

Die tydperk van verlof sal onbetaald wees en sal vergoeding vir die tydperk geëis kan word in terme van die bepalings van die Werkloosheidsversekeringswet.

Aannemingsverlof

‘n Werknemer wat ‘n kind jonger as twee jaar oud aanneem, sal geregtig wees op 10 aaneenlopende weke aanneemingsverlof. Die ander aanneemouer mag dan aansoek doen vir 10 aaneenlopende dae ouerskapverlof. Die besluit watter ouer ouerskapverlof en watter ouer aannemingsverlof gaan neem berus by die ouers.  Beide ouers kan nie terselfdertyd aansoek doen vir aannemingsverlof nie. Die tydperk van verlof sal onbetaald wees en sal vergoeding vir die tydperk geëis kan word in terme van die bepalings van die Werkloosheidsversekeringswet.

Lasgewende ouerskapverlof

Die “lasgewende ouer” is die persoon wie ‘n surrogaat moederskap ooreenkoms aangaan met ‘n surrogaat moeder. ‘n Werknemer wat die lasgewende ouer is sal geregtig wees op 10 aaneenlopende weker lasgewende ouerskapverlof. Die ander ouer mag dan aansoek doen vir 10 aaneenlopende dae ouerskapverlof. Die besluit watter ouer ouerskapverlof en watter ouer aannemingsverlof gaan neem berus by die ouers. Beide ouers kan nie terselfdertyd aansoek doen vir aannemingsverlof nie. Die tydperk van verlof sal onbetaald wees en sal vergoeding vir die tydperk geëis kan word in terme van die bepalings van die Werkloosheidsversekeringswet.

Ten slotte

In al drie tipe verlofskategorieë sal die koers van vergoeding ‘n maksimum van 66% van die werknemer se salaris wees wat by die Werkloosheidversekeringswet geëis kan word.

Die wysigings het egter geen invloed op die tradisionele kraamverlof tydperk nie. ‘n Werknemer wat geboorte skenk aan ‘n kind, sal steeds geregtig wees op minstens vier aaneenlopende maande se onbetaalde kraamverlof. Kraamverlof kan geneem word enige tyd vanaf vier weke voor die verwagte datum van geboorte, tensy anders ooreengekom of aanbeveel deur ‘n mediese dokter.

Kontak die LWO vir advies en/of bystand met enige arbeidsregtelike aangeleentheid. Die LWO help die werkgewer om deurlopend aan arbeidswetgewing te voldoen.

Nog nie ‘n LWO lid nie? Gaan kyk gerus na ons lidmaatskap opsies.

Deel dit op:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.