‘n Wêreld se geleenthede: gebruik arbeidsreg om jou besigheid te beskerm

Arbeidswetgewing stel streng vereistes waaraan werkgewers moet voldoen. Om aan wetgewing te voldoen is nie onderhandelbaar nie. Die omvang daarvan kan as oorweldigend gesien word aangesien dit ‘n hoogs gereguleerde omgewing is. Die Wêreld Ekonomiese Forum het die jaarlikse Globale Mededingendheidsverslag in oktober 2019 gepubliseer. Hierdie verslag meet prestasie volgens 114 aanwysers wat ‘n nasie se produktiwiteit beïnvloed, en as maatstaf dien van langtermyn mededingendheid. In die verslag word 141 ekonomieë beoordeel, wat 98% van die wêreld se BBP beslaan.

Uit 141 lande, rangeer Suid-Afrika as volg met spesifieke verwysing na die arbeidsomgewing:

 • Samewerking in werkgewer-werknemer verhoudinge: 139/141
 • Aanstel- en afdankingpraktyke: 129/141
 • Aanpasbaarheid van loonvasstellings: 134/141
 • Gemak om buitelandse arbeid te huur: 123/141
 • Betaling teenoor produktiwiteit: 83/141
 • Werknemers se regte: 26/141

‘n Volgehoue onvoldoende aanpasbaarheid in die arbeidsmark word in die verslag aangedui as een van die sleutelfaktore wat Suid-Afrika se mededingendheid rem.

Wat kan werkgewers doen om hulle besighede te beskerm?

Eerstens, maak seker dat jy aan arbeidswetgewing voldoen. Tweedens, gebruik arbeidswetgewing tot jou voordeel om jou besigheid te beskerm en risiko te beperk deur moontlike toekomstige dispute tussen die werkgewer en die werknemer proaktief te bestuur.

Wees proaktief

Die dienskontrak is die heel belangrikste dokument in die verhouding tussen die werkgewer en die werknemer. Een van die grootste foute wat werkgewers maak is om ‘n generiese dienskontrak te gebruik wat minimale beskerming bied wanneer daar ‘n dispuut in die werksplek ontstaan. Wanneer ‘n dienskontrak opgestel word, moet die werkgewer seker maak dat die kontrak aan alle toepaslike arbeidswetgewing voldoen afhangende van die besigheidsindustrie.

Proaktiewe klousules in die dienskontrak beperk moontlike toekomstige dispute en posisioneer die werkgewer vir die diensverhouding vorentoe.

Proaktiewe klousules sluit in:

 • Verwysing na beleide, prosedures en ‘n dissiplinêre kode wat die reëls en prosedures beskryf waaraan die werknemer en werkgewer moet voldoen
 • Tydperiodes – proeftydperk, aftree-ouderdom, korttyd, etensbreuke, ens.
 • Toestemming – mediese toetse, alkohol- en dwelmtoetse
 • Toestemming – aftrekkings vir skade, opleiding, ens.

Die werkgewer kan ook aanhangsels tot die dienskontrak voeg om die besigheid vorentoe verder te beskerm.

Tipiese aanhegsels sluit in:

 • Pligstaat – wat word verwag van die werknemer met verwysing na pligte, asook die werkgewer se vasgestelde operasionele standaard
 • Handelsbeperking en konfidensialiteitsooreenkoms – hierdie is veral krities by meer gespesialiseerde besigheidsaktiwiteite om konfidensiële informasie, unieke metodes en prosedures, patente, ens. te beskerm en te verhoed dat hierdie sensitiewe inligting by mededingers opeindig.

Ten slotte

Deur arbeidsrisiko proaktief aan te spreek, kan die werkgewer grootliks bydra tot die besigheid se volhoubaarheid en winsgewendheid. Dit verseker ook ‘n werksomgewing met beperkte konflik, wrywing en misverstande wat weer ‘n gestruktureerde omgewing daarstel wat ontvanklik is vir groei.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.