Nasionale minimum loon 1 Maart 2020

minimum loon

Die Minister van Indiensname en Arbeidhet op 17 Februarie 2020 in die Staatskoerant die gewysigde nasionale minimum loon afgekondig. Die gewysigde minimum loon sal inwerking tree op 1 Maart 2020 en is van toepassing op alle werkgewers in Suid-Afrika.

Die nasionale minimum loon is met 3.80% aangepas en die aangepasde loon met intrede 1 Maart 2020 sal wees R20.76 per uur (klik hier vir die aangepasde skedule 1(1)).


Neem kennis van die volgende industrieë wat eie minimum lone voorskryf (effektief 1 Maart 2020):

Kontrakskoonmaaksektor

Daar is ‘n spesifieke loonbedrag na aanleiding van die spesifieke area waarin die werkgewer besigheid doen (klik hier vir Tabel 1):

  • Area A: R22.84 per uur (Stad Kaapstad, Groter Oosrand Metro, Stad Johannesburg, Stad Tshwane en Stad Nelson Mandela, Plaaslike Rade van Emfuleni, Merafong, Mogale City, Metsimaholo, Randfontein, Stellenbosch en Westonaria.)
  • Area B: R23.04 per uur (Alle areas in KwaZulu-Natal)
  • Area C: R20.83 per uur (Alle areas nie vermeld in Areas A en B)

Groot- en kleinhandelsektor

Daar is ‘n spesifieke minimum loonbedrag na aanleiding van die spesifieke area waarin die werkgewer besigheid doen asook die onderskeie posbeskrywings van werknemers (klik hier vir Tabel 1 en 2).

Landbousektor

Die gewysigde minimum loon vir die Landbousektor is R18.68 per uur (klik hier vir die gewysigde skedule 1(2)(a)).

Huiswerkersektor

Die gewysigde loon vir die Huiswerkersektor is R15.57 per uur (klik hier vir die gewysigde skedule 1(2)(b)).

Die Huiswerkersektor minimum loon is van toepassing op werknemers in ‘n privaat huishouding, soos:

  • huiswerkers
  • tuinwerkers
  • werkers wat na kinders, siekes, bejaardes, sieklikes of gestremdes omsien
  • huiswerkers wat verskaf word deur ‘n werkverskaffingsdiens
  • neem kennis: ‘n huiswerker op ‘n plaas waar primêre of sekondêre landbou aktiwiteite verrig word, word as ‘n plaaswerker geag en sorteer nie onder die Huiswerkersektor nie, maar eerder onder die Landbousektor.

Dit is belangrik vir werkgewers om deurlopend aan arbeidswetgewing te voldoen, insluitende enige wetswysigings en regstellings deur die Departement van Arbeid soos in hierdie geval. Dit is dus nodig dat u die nasionale minimum loontarief wat u werknemers vanaf 1 Maart 2020 moet ontvang aanpas volgens die gewysigde nasionale minimum loon.


Nog nie lid van die LWO nie?

Word vandag nog lid en maak jou lewe as werkgewer makliker. Arbeidswetgewing stel streng vereistes waaraan werkgewers moet voldoen – en dit is presies wat die LWO doen: ons help werkgewers om aan arbeidswetgewing te voldoen en hul besighede en regte as werkgewers te beskerm. Lees meer oor lidmaatskap voordele hier.

LWO Werkgewersorganisasie

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.