Dienskontrak – werk slim…

employment contract

Arbeidswetgewing stel streng vereistes waaraan werkgewers moet voldoen en ‘n kontrak is die werksplek se belangrikste dokument. Nie-voldoening hou ‘n ernstige besigheidsrisiko vir werkgewers in wat dikwels onderskat en onaangespreek gelaat word. Arbitrasiebevele teen die werkgewer het ‘n definitiewe finansiële impak op die werkgewer en affekteer ook die besigheidsnaam negatief.

Kry die kontrak in plek

Een van die grootste foute wat werkgewers maak is om nie ‘n skriftelike kontrak te implementeer nie, of om ‘n generiese dienskontrak te gebruik wat min beskerming bied wanneer daar ‘n dispuut is in die werksplek. Wanneer ‘n dienskontrak opgestel word, moet die werkgewer seker maak dat die kontrak aan alle toepaslike arbeidswetgewing voldoen afhangende van die besigheidsindustrie.

Gebruik die kontrak tot jou voordeel

Werkgewers moet arbeidswetgewing tot hul voordeel gebruik om die besigheid te beskerm, asook risiko te beperk deur moontlike toekomstige dispute tussen die werkgewer en werknemer proaktief te bestuur. Deur proaktiewe klousules in die kontrak in te sluit, is die werkgewer beter geposisioneer met die oog op die diensverhouding vorentoe. Sluit die volgende proaktiewe klousules in:

  • Verwysing na beleide, prosedures en ‘n dissiplinêre kode wat die reëls en prosedures uiteensit waaraan die werkgewer en werknemers moet gehoor gee. Die dissiplinêre kode dien ook as riglyn vir die werkgewer met verwysing na toepaslike sanksies vir spesifieke oortredings. Die dissiplinêre kode verseker ook dat alle werknemers bewus is van die werksplek se reëls asook die gevolge wanneer hierdie reëls oortree word.
  • Tydperiodes – proeftydperk, aftree-ouderdom, korttyd, etensbreuke, ens.
  • Toestemming – mediese toetse, alkohol- en dwelmtoetse
  • Toestemming – aftrekkings vir skade, opleiding, ens.

Die werkgewer kan ook aanhangsels tot die dienskontrak voeg om die besigheid vorentoe verder te beskerm. Tipiese aanhangsels sluit in:

  • Pligstaat – wat word van die werknemer verwag met verwysing na pligte asook die werkgewer se vasgestelde operasionele standaard
  • Handelsbeperking en konfidensialiteitsooreenkoms – hierdie is krities veral waar meer gespesialiseerde besigheidsaktiwiteite plaasvind om konfidensiële inligting, unieke metodie en prosedures, patente, ens. te beskerm en te voorkom dat sensitiewe inligting opeindig by die kompetisie.

Deur arbeidsrisiko proaktief te bestuur, kan die werkgewer bydra tot die besigheid se volhoubaarheid en winsgewendheid en ‘n werksomgewing daarstel waar konflik, wrywing en misverstande beperk word, wat weer lei tot die skep van ‘n gestruktureerde omgewing ontvanklik vir groei.


Nog nie ‘n lid nie – hoekom nie?

Maak jou lewe as werkgewer makliker, elimineer frustrasie en risiko en beskerm jou regte as werkgewer. As ‘n LWO lid het jy 24/7 toegang tot ons regsafdeling vir kits toegang tot die korrekte inligting en kennis om enige dispuut in die werksplek professioneel te hanteer!

Lees hier meer oor die voordele van lidmaatskap.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.