COVID-19 en my regte as werkgewer

Met die COVID-19 pandemie in Suid-Afrika, is dit belangrik vir werkgewers om te weet dat hulle regte steeds geld en afdwingbaar is in die werksplek. Suid-Afrika se arbeidsomgewing is hoogs gereguleerd en werkgewers voel dikwels dat hulle aan die kortste ent trek. Werkgewers moet egter besef dat hulle baie regte in die werksplek het, maar ook die verantwoordelikheid het om hierdie regte toe te pas.

Werkgewers kan aanspraak maak op die volgende regte in die werksplek:

Werknemers se fudisiêre verpligting om deurlopend in belang van die werkgewer op te tree

Die verhouding tussen ‘n werkgewer en werknemer is gebaseer op wedersydse voordele en respek. Met indiensname onderneem die werknemer om deurlopend in goeie trou op te tree en die werkgewer se besigheidsbelange te bevorder. Enige aktiwiteit wat negatief impakteer op die werkgewer-werknemer vertrouensverhouding moet in ‘n baie ernstige lig beskou word.

Vasgestelde standaarde in terme van kwaliteit en kwantiteit

Dit is die werkgewer se reg om kontrole in die werksplek uit te oefen met betrekking tot werksprestasie. Dit is belangrik dat die werkgewer duidelike standaarde in terme van kwaliteit en kwantiteit daarstel waaraan werknemers moet voldoen. Werkgewers moet werknemers deurlopend evalueer sodat enige swak werksprestasie dadelik geïdentifiseer en aangespreek kan word.

Implementering van duidelike reëls in die werksplek

Duidelike reëls en riglyne beperk wrywing en misverstande. Dit bevorder ook produktiwiteit en ‘n positiewe werksomgewing. Die meerderheid van reëls in die werksplek word deur die dienskontrakgeïmplementeer, met verwysing na werksure, verlof, verpligtinge, ensovoorts. Elke werksplek is egter uniek en ontstaan daar dikwels ‘n behoefte aan spesifieke reëls om orde en struktuur te verleen. Hierdie reëls word geimplementeer deur beleide en prosedures:

  • Beleide word nie onderskryf deur arbeidswetgewing nie, maar moet die werkgewer sy eie reëls en beleide in die werksplek opstel. Hierdie reëls moet redelik wees.
  • • ‘n Prosedure is ‘n vasgestelde of amptelike manier om ‘n situasie te hanteer. Prosedures word in plek gestel om werknemers en werkgewers in te lig rondom die nodige stappe wat gevolg moet word wanneer spesifieke insidente plaasvind.

Toepas van dissipline in die werksplek

Elke werksplek moet ‘n relevante dissiplinêre kode hê wat verseker dat daar duidelike reëls (met toepaslike sanksies) in die werksplek is wat werknemers kan volg. Wanneer werknemers hierdie reëls oortree, het die werkgewer die reg om op te tree.

Herstrukturering ten opsigte van operasionele vereistes

Operasionele vereistes kan werkgewers noop om diensvoorwaardes aan te pas. Die doel hiervan moet wees om ‘n koste-effektiewe omgewing te skep en te verseker dat die besigheid mededingend in die mark bly. Hierdie veranderinge mag onder geen omstandighede eensydig gemaak word nie en is daar ‘n streng prosedure wat gevolg moet word. Werkgewers het ook die reg om versoeke van werknemers te weier op grond van operasionele vereistes – let egter daarop dat hierdie besluite konsekwent toegepas word.

Vele besigheidsrisiko’s moet daagliks deur die werkgewer bestuur word. Werkgewers moet proaktief optree en te alle tye korrekte prosedures volg met betrekking tot alle arbeidsregtelike aangeleenthede. Kontak die LWO by 086 110 1828 met enige arbeidsregnavraag – onthou ons 24/7 regsadvies hulplyn is GRATIS en ONBEPERK vir al ons lede!

Nog nie ‘n lid nie?

As jy ‘n werkgewer is maak dit net sin om by die LWO aan te sluit en onbeperkte toegang tot ons regsafdeling (gespesialiseerd slegs in arbeidsreg) te geniet. So maak jy seker dat jy aan arbeidswetgewing voldoen en tweedens, arbeidsreg te gebruik om jou regte as werkgewer te beskerm. Alle arbeidsregadvies en -dokumentasie is onbeperk en gratis vir al ons lede.

Sluit vandag aan en geniet die gemoedsrus wat hand aan hand gaan met lidmaatskap.

Hoe werk lidmaatskap? Wat is die voordele? Wat kos dit? Kry die antwoorde hier, of kontak ons kantore by info@lwo.co.za | 086 110 1828 om jou besigheid se behoeftes te bespreek sodat ons die beste oplossing vir jou besigheid kan aanbeveel.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ansofie van der Walt

Ansofie van der Walt

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.