Verkoop (oordrag) van besigheid en arbeidsreg

Ingevolge die Wet op Arbeidsverhoudinge (WAV) word ’n werknemer se dienskontrak outomaties oorgedra na die nuwe werkgewer wanneer ’n besigheid as ’n lopende saak (‘going concern’) verkoop word. Enige ontslag wat verband hou met so ‘n oordrag van besigheid, sal as outomaties onbillik geag word. ‘n Werkgewer wat sy besigheid verkoop, mag ook nie die werknemers afdank indien die koper nie die werknemers in diens wil behou nie.

Soos met enige vorm van beweerde outomatiese onbillike ontslag, sal die hof eers moet vasstel dat die ontslag kousaal verband hou met die oordrag van die besigheid. Indien die werknemer ‘n prima facie saak uitmaak dat die ontslag gekoppel is aan die oordrag van die besigheid, moet die werkgewer kan bewys dat die ontslag weens ’n geldige rede of billike operasionele vereiste was. Andersins kan die ontslag outomaties onbillik wees.

Wat van die nuwe werkgewer?

‘n Nuwe werkgewer is geregtig daarop om sy besigheid te herstruktureer tot so ’n mate as wat hy nodig ag om die verkryging van ’n ander onderneming te akkommodeer, selfs al sou dit die aflegging van ’n oorgeplaaste werknemer behels. Sulke herstrukturering kan wel voortgaan indien daar voldoende en billike redes bestaan om ‘n “oortollige” werknemer, kort na die samesmelting van die besigheid, af te lê mits die ontslag geregverdigbaar is. Dit is ook baie belangrik dat die werkgewer die voorgeskrewe proses nougeset volg in terme van arbeidswetgewing. Die enigste manier waarop werkgewers, wat by ‘n oordrag van besigheid betrokke is, ’n potensiële outomaties onbillike ontslag kan vermy, is om ’n ooreenkoms met die werknemers of hul erkende verteenwoordigers aan te gaan, voordat die besigheid oorgedra word.


Nog nie ‘n lid nie?

As jy ‘n werkgewers is maak dit net sin om by die LWO lid te word. Kry onbeperkte toegang tot ons regsafdeling (gespesialiseerd slegs in arbeidsreg) en maak seker dat jy aan wetgewing voldoen. Het jy geweet dat jy arbeidsreg kan gebruik om jou regte as werkgewer te beskerm? Alle arbeidsreg advies en dokumentasie is onbeperk en gratis vir alle LWO lede.

Sluit vandag aan en geniet die gemoedsrus wat hand aan hand gaan met lidmaatskap.

Hoe werk lidmaatskap? Wat is die voordele? Wat kos dit? Kry die antwoorde hier, of kontak ons kantore by info@lwo.co.za | 086 110 1828. Kom ons bespreek jou besigheid se behoeftes sodat ons die beste oplossing vir jou kan aanbeveel.

Deel dit op:

Facebook
Twitter
LinkedIn
LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

LWO Regsadviseur - LWO Legal Advisor

Laat 'n antwoord of kommentaar

Teken op vir ons nuusbrief

Klik op wysig knoppie om hierdie teks te verander. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.