Wat is my regte as werkgewer en hoe pas ek dit toe?
VIR 24/7 REGSADVIES KONTAK ONS ERVARE REGSADVISEURS HIER
Moenie net 'n generiese dienskontrak aanvaar nie. Gebruik die BESTE dienskontrak vir JOU besigheid en industrie.
WORD VANDAG LID EN ONTVANG GRATIS GESPESIALISEERDE DIENSKONTRAKTE
Arbeidsreg hoef nie 'n kopseer te wees nie - ons maak dit maklik, eenvoudig en gebruik dit om jou besigheid te beskerm.
VOLDOEN AAN ARBEIDSREG EN BESKERM JOU BESIGHEID OP DIESELFDE TYD. KONTAK ONS NOU

Die LWO help WERKGEWERS om aan arbeidsreg te voldoen

Die LWO het ten doel om die werkgewersorganisasie van uitnemendheid te wees vir werkgewers gegrond op die professionele wyse waarop lede van die LWO met arbeidsregtelike dienste bedien word.

Word lid by die LWO en ontvang:

Arbeidsoudit

Met aansluiting ontvang elke lid ‘n arbeidsoudit en implementeringsessie waar ‘n gekwalifiseerde regsadviseur op jou perseel ‘n volledige ondersoek en ontleding doen van dienskontrakte, reëls, prosedures registrasie, ens. om leemtes en risiko te identifiseer. Alle arbeidsregtelike dokumentasie word dan verskaf, verduidelik, bespreek en geimplimenteer met 100% nakoming ten doel.

Gratis arbeidsreg dokumentasie

Alle lede ontvang deurlopend gratis arbeidsregtelike dokumentasie volgens behoefte vir solank as wat die lidmaatskap aktief is. Dokumentasie sluit in: doelontwerpte dienskontrakte vir elke industrie, waarskuwings, kennisgewings, beleide, prosedure, ens.

Regsbystand

Alle LWO lede het toegang tot al ons dienste. Dit sluit in: 24/7 regsadvies hulplyn | implementering en toepas van reëls en dissipline | konsultasies | dissiplinêre verhore | Verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof | Herstrukturering | Personeelvermindering | Vakbond onderhandelinge | Stakings | Departement van Arbeid ondersoeke, ens.

Baie belangrik om te weet

  • DieLWO is aswerkgewersorganisasie geregistreer by die Departement van Arbeid – dit beteken dat ons gemagtig is om ons lede te verteenwoordig in die KVBA, Arbeidshof en Bedingingsrade
  • Die LWO is ‘n lede-organisasie sonder ‘n winsoogmerk ,wat bestuur word deur ‘n RAAD (suksesvolle sakelui en toonaangewende akademici) wat uit lede van die organisasie bestaan
  • Die LWO beskik oor ‘n span hoogs opgeleide Regsadviseurs – huidiglik lê nagenoeg 235 jaar se toepaslike ervaring op die gebied van die arbeidsreg opgesluit in ons Regsafdeling
  • Die LWO het ‘n nasionale voetspoor en lewer dienste op die werkgewer se perseel
  • Die LWO is apolities

Ons is trots op ons waardes

Respek | Dinamiese ingesteldheid | Kwaliteit | Leierskap | Integriteit

Wat sê ons lede?

Word lid by die LWO

Haal die kopseer uit ARBEIDSREG

Teken in op ons nuusbrief

Moenie nuwe opdaterings op jou e-pos misloop nie

Attention all EMPLOYERS!

Subscribe today

to receive more information about the LWO and your

FREE Labour Law Audit Checklist

Tailored to your business needs

Your information is safe and secure and will not be shared with any third party companies.

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.