Wat is my regte as werkgewer en hoe pas ek dit toe?
VIR 24/7 REGSADVIES KONTAK ONS ERVARENDE REGSADVISEURS HIER
Moenie net 'n generiese dienskontrak aanvaar nie. Gebruik die BESTE dienskontrak vir JOU besigheid en industrie.
WORD 'N LID VANDAG EN ONTVANG GRATIS DIENSKONTRAKTE
Arbeidsreg hoef nie 'n kopseer te wees nie - ons maak dit maklik, eenvoudig en gebruik dit om u besigheid te beskerm.
VOLDOEN AAN ARBEIDSREG EN BESKERM JOU BESIGHEID OP DIESELFDE TYD. KONTAK ONS NOU

Die LWO help WERKGEWERS om aan arbeidsreg te voldoen

Arbeidsreg stel streng vereistes aan werkgewers.
Die LWO se hoofdoel is om te verseker dat jy as werkgewer aan arbeidsreg voldoen en tot jou voordeel gebruik om jou besigheid en jou regte as werkgewer te beskerm.

Wie kan lid word?

ENIGE werkgewer

Arbeidsreg-vir-die-werkgewer-werkgewer.png

ENIGE industrie

Arbeidsreg-vir-die-werkgewer-werknemer.png

ENIGE aantal werknemers

Word lid by die LWO en ontvang:

Arbeidsreg audit

Met aansluiting ontvang elke lid 'n volledige arbeidsoudit met 100% nakoming ten doel. Kry vandag alles inplek en herfokus jou besigheid.

24/7 regsadvies hulplyn

Jy het onbeperkte toegang tot die 24/7 regsadvies hulplyn, waar jy direk met 'n gekwalifiseerde regsadviseur praat vir spesialis bystand wanneer jy dit benodig.

Gratis arbeidsreg dokumentasie

Doelontwerpte dienskontrakte spesifiek tot jou besigheid en industrie asook alle ander arbeidsreg dokumentasie (waarskuwings, kennisgewings, beleide, prosedure, ens.)

Regsbystand met:

dissiplinêre verhore, konsultasies, waarskuwings, personeelvermindering, herstrukturering, vakbond onderhandelinge, bystand met stakings, Departement van Arbeid ondersoeke en KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof verteenwoordiging.

Gemoedsrus

Geen onsekerheid en kopsere gekoppel aan arbeidsreg. Die sekerheid dat jy as werkgewer nie net aan arbeidsreg voldoen nie, maar dit ook gebruik om jou besigheid en regte as werkgewer te beskerm.

Arbeidsreg-vir-die-werkgewer-target.png
Word lid by die LWO
Haal die kopseer uit ARBEIDSREG
Arbeidsreg-vir-die-werkgewer-email.png

Teken in op ons nuusbrief

Moenie nuwe opdaterings op jou e-pos misloop nie

Baie belangrik om te weet

  • Die LWO is 'n geregistreerde werkgewersorganisasie by die Departement van Arbeid - dit beteken dat ons gemagtig is om ons lede te verteenwoordig in die KVBA, Bedingingsrade en Arbiedshof.
  • Die LWO is ‘n lede-organisasie sonder ‘n winsoogmerk, wat bestuur word deur ‘n raad (suksesvolle sakelui en toonaangewende akademici) wat uit lede van die organisasie bestaan.
  • Die LWO beskik oor ‘n span hoogs opgeleide regsadviseurs – huidiglik lê nagenoeg 235 jaar se toepaslike ervaring op die gebied van die arbeidsregopgesluit in ons regsafdeling
  • Die LWO het ‘n nasionale voetspoor en lewer dienste op die werkgewer se perseel
  • Die LWO is apolities

Ons is trots op ons waardes

Respek | Dinamiese ingesteldheid | Kwaliteit | Leierskap | Integriteit

Wat sê ons lede?

Attention all EMPLOYERS!

Subscribe today

to receive more information about the LWO and your

FREE Labour Law Audit Checklist

Tailored to your business needs

Your information is safe and secure and will not be shared with any third party companies.

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.