Wat is my regte as werkgewer en hoe pas ek dit toe?
Moenie net 'n generiese dienskontrak aanvaar nie. Gebruik die BESTE dienskontrak vir JOU besigheid en industrie.
Arbeidswetgewing hoef nie 'n kopseer te wees nie - ons maak dit maklik, eenvoudig EN gebruik dit om jou besigheid te beskerm.

Arbeidsreg – vir die werkgewer

Arbeidswetgewing stel streng vereistes aan werkgewers en die LWO se hoofdoel is om te verseker dat jou besigheid aan al hierdie vereistes voldoen

Sluit aan by die LWO en ontvang:

Arbeidsoudit

Met aansluiting ontvang elke lid ‘n arbeidsoudit met implementeringsessie waar ‘n gekwalifiseerde regsadviseur op jou perseel ‘n volledige ondersoek en ontleding doen van dienskontrakte, reëls, prosedures, registrasie, ens. om enige leemtes en risiko te identifiseer. Alle arbeidsregtelike dokumentasie word dan verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer ten einde te verseker dat jy as werkgewer 100% voldoen aan arbeidswetgewing.

Gratis dokumentasie

Alle lede ontvang deurlopend gratis arbeidsregtelike dokumentasie volgens behoefte vir solank as wat die lidmaatskap geldig is. Dokumentasie sluit in: doelontwerpte dienskontrakte vir elke industrie, waarskuwings, kennisgewings, beleide, prosedures, ens.

Regsbystand

Alle lede het toegang tot alle regsdienste wat die LWO bied: 24/7 regsadvies hulplyn | implementering van reëls en toepas van dissipline | konsultasies | dissiplinêre verhore | verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof (as geregistreerde werkgewersorganisasie by die Departmenet van Arbeid het die LWO outomaties verskyningsreg in hierdie forums) | herstrukturering | personeelvermindering | vakbondonderhandelinge | stakings | Departement van Arbeid ondersoeke, ens.

Teken in vir ons nuusbrief

Teken vandag in om meer inligting aangaande die LWO te ontvang, insluitend ons nuusbrief – bly op hoogte met die jongste nuus, wenke en advies rakende arbeidsreg in die werksplek!

Die LWO het ten doel om die werkgewersorganisasie van uitnemendheid te wees vir werkgewers gegrond op die professionele wyse waarop lede van die LWO met arbeidsregtelike dienste bedien word.


Baie belangrik om te weet

  • Die LWO is as werkgewersorganisasie geregistreer by die Departement van Arbeid – dit beteken dat ons gemagtig is om ons lede te verteenwoordig in die KVBA, Arbeidshof en Bedingingsrade

  • Die LWO is ‘n lede-organisasie sonder ‘n winsoogmerk  wat bestuur word deur ‘n Raad (suksesvolle sakelui en toonaangewende akademici) wat uit lede van die organisasie bestaan
  • Die LWO beskik oor ‘n span hoogs opgeleide Regsadviseurs – huidiglik lê nagenoeg 235 jaar se toepaslike ervaring op die gebied van die arbeidsreg opgesluit in ons Regsafdeling

  • Die LWO het ‘n nasionale voetspoor en lewer dienste op die werkgewer se perseel
  • Die LWO is apolities


The_LWO_Law


Ons is trots op ons waardes

Respek | Dinamiese ingesteldheid | Kwaliteit | Leierskap | Integriteit

 

Aandag alle WERKGEWERS!

Teken vandag in

om meer inligting te ontvang oor die LWO asook jou

GRATIS ARBEIDSREG OUDIT KONTROLELYS

doelontwerp vir jou besigheid en industrie

Naam en van

E-posadres

Kontaknommer

Industrie

Provinsie

Jou inligting is veilig en sal nie met derdeparty besighede gedeel word nie.