Arbeidswetgewing stel streng vereistes aan werkgewers en die LWO se hoofdoel is om te verseker dat jou besigheid aan al hierdie vereistes voldoen

Sluit aan by die LWO en ontvang:

Proaktiewe opleiding

Elke lid ontvang proaktiewe opleiding in die vorm van ‘n inligting- en implementeringsessie sodat jy (en jou werknemers) presies weet wat van jou verwag word – met aansluiting word alle toepaslike arbeidsregdokumentasie verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer

Dokumentasie

Lede ontvang gratis dienskontrakte en alle ander dokumentasie soos bv. waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, wetgewing, ens.

Regsbystand

Ons help jou as werkgewer om reëls in die werksplek te implementeer en dissipline toe te pas. As geregistreerde werkgewersorganisasie kan ons ook ons lede verteenwoordig in die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof. Ons het ‘n 24/7 arbeidsreg advieslyn waar jy enige tyd met ‘n gekwalifiseerde Regsadviseur kan praat

TEKEN IN VIR ONS NUUSBRIEF

Die LWO het ten doel om die werkgewersorganisasie van uitnemendheid te wees vir werkgewers gegrond op die professionele wyse waarop lede van die LWO met arbeidsregtelike dienste bedien word.


Baie belangrik om te weet

  • Die LWO is as werkgewersorganisasie geregistreer by die Departement van Arbeid – dit beteken dat ons gemagtig is om ons lede te verteenwoordig in die KVBA, Arbeidshof en Bedingingsrade

  • Die LWO is ‘n lede-organisasie sonder ‘n winsoogmerk  wat bestuur word deur ‘n Raad (suksesvolle sakelui en toonaangewende akademici) wat uit lede van die organisasie bestaan
  • Die LWO beskik oor ‘n span hoogs opgeleide Regsadviseurs – huidiglik lê nagenoeg 235 jaar se toepaslike ervaring op die gebied van die arbeidsreg opgesluit in ons Regsafdeling

  • Die LWO het ‘n nasionale voetspoor en lewer dienste op die werkgewer se perseel
  • Die LWO is apolities


The_LWO_Law


Ons is trots op ons waardes

Respek | Dinamiese ingesteldheid | Kwaliteit | Leierskap | Integriteit