Arbeidsreg – vir die werkgewer

Arbeidswetgewing stel streng vereistes aan werkgewers en die LWO se hoofdoel is om te verseker dat jou besigheid aan al hierdie vereistes voldoen

Sluit aan by die LWO en ontvang:

Arbeidsoudit

Met aansluiting ontvang elke lid ‘n arbeidsoudit met implementeringsessie waar ‘n gekwalifiseerde regsadviseur op jou perseel ‘n volledige ondersoek en ontleding doen van dienskontrakte, reëls, prosedures, registrasie, ens. om enige leemtes en risiko te identifiseer. Alle arbeidsregtelike dokumentasie word dan verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer ten einde te verseker dat jy as werkgewer 100% voldoen aan arbeidswetgewing.

Gratis dokumentasie

Alle lede ontvang deurlopend gratis arbeidsregtelike dokumentasie volgens behoefte vir solank as wat die lidmaatskap geldig is. Dokumentasie sluit in: doelontwerpte dienskontrakte vir elke industrie, waarskuwings, kennisgewings, beleide, prosedures, ens.

Regsbystand

Alle lede het toegang tot alle regsdienste wat die LWO bied: 24/7 regsadvies hulplyn | implementering van reëls en toepas van dissipline | konsultasies | dissiplinêre verhore | verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof (as geregistreerde werkgewersorganisasie by die Departmenet van Arbeid het die LWO outomaties verskyningsreg in hierdie forums) | herstrukturering | personeelvermindering | vakbondonderhandelinge | stakings | Departement van Arbeid ondersoeke, ens.

TEKEN IN VIR ONS NUUSBRIEF

Die LWO het ten doel om die werkgewersorganisasie van uitnemendheid te wees vir werkgewers gegrond op die professionele wyse waarop lede van die LWO met arbeidsregtelike dienste bedien word.


Baie belangrik om te weet

  • Die LWO is as werkgewersorganisasie geregistreer by die Departement van Arbeid – dit beteken dat ons gemagtig is om ons lede te verteenwoordig in die KVBA, Arbeidshof en Bedingingsrade

  • Die LWO is ‘n lede-organisasie sonder ‘n winsoogmerk  wat bestuur word deur ‘n Raad (suksesvolle sakelui en toonaangewende akademici) wat uit lede van die organisasie bestaan
  • Die LWO beskik oor ‘n span hoogs opgeleide Regsadviseurs – huidiglik lê nagenoeg 235 jaar se toepaslike ervaring op die gebied van die arbeidsreg opgesluit in ons Regsafdeling

  • Die LWO het ‘n nasionale voetspoor en lewer dienste op die werkgewer se perseel
  • Die LWO is apolities


The_LWO_Law


Ons is trots op ons waardes

Respek | Dinamiese ingesteldheid | Kwaliteit | Leierskap | Integriteit