Arbeidsreg vir die werkgewer

Arbeidsreg vir die werkgewer

Werkgewers, vra jouself die volgende:

Onthou: Die oomblik wat daar ‘n werkgewer-werknemerverhouding ontstaan, is daar streng vereistes waaraan die werkgewer moet voldoen, ongeag die hoeveelheid werknemers!

OnthouMet aansluiting ontvang elke lid ‘n arbeidsoudit met implementeringsessie waar ‘n gekwalifiseerde regsadviseur op jou perseel ‘n volledige ondersoek en ontleding doen van dienskontrakte, reëls, prosedures, registrasie, ens. om enige leemtes en risiko te identifiseer.  Alle arbeidsregtelike dokumentasie word dan verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer met 100% nakoning van arbeidsreg ten doel. Nakoming is nie ‘n luukse nie, dit is ‘n noodsaaklikheid.

OnthouDie dienskontrak is die belangrikste dokument in enige werkgewer-werknemerverhouding. Moenie tevrede wees met ‘n generiese dienskontrak nie. Gebruik die beste dienskontrakte vir jou industrie en besigheid.

Onthou:Jou werksplek is uniek en het spesifieke uitdagings en vereistes. Die LWO help jou om reëls te implementeer en dissipline toe te pas. ‘n Geordende werksplek met duidelike reëls en riglyne beperk wrywing en misverstande, wat weer produktiwiteit en ʼn positiewe werksomgewing bevorder.

OnthouDie LWO is ‘n geregistreerde werkgewersorganisasie by die Departement van Arbeid en het outomaties verskyningsreg om ons lede te verteenwoordig by die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof.

Om aan arbeidswetgewing te voldoen hoef nie ‘n kopseer te wees nie.

Die LWO maak dit maklik, eenvoudig EN gebruik dit om jou besigheid te beskerm.

LWO dienste sluit in:

Arbeidsoudit en implementering vir 100% nakoming | Doelontwerpte dienskontrakte | Reëls en dissipline in die werksplek | Konsultasies | Waarskuwings | Dissiplinêre verhore | Verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof | Herstrukturering | Personeelvermindering | Vakbond onderhandelinge | Stakings | Departement van Arbeid ondersoeke | Billike Werksgeleenthede | Arbeidsregdokumentasie | 24/7 regsadvies hulplyn

Die LWO hanteer dissiplinêre verhore en KVBA-sake namens ons lede.

Ons suksessyfer by die KVBA is 99.994% 

dissiplinêre verhore
KVBA-sake

Attention all EMPLOYERS!

Subscribe today

to receive more information about the LWO and your

FREE LABOUR LAW AUDIT CHECKLIST

tailored to your business 

Name and surname

Email address

Contact number

Business industry

Province

Your information is safe and secure and will not be shared with third party companies.

Select your prefered language of communication