Arbeidsreg vir die werkgewer

Het jy iemand in diens?

Onthou: Die oomblik wat daar ‘n werkgewer-werknemerverhouding ontstaan, is daar streng vereistes waaraan die werkgewer moet voldoen, ongeag die hoeveelheid werknemers!

Kan jy met sekerheid sê jy voldoen 100%  aan arbeidswetgewing?

Onthou: Met aansluiting ontvang elke lid ‘n arbeidsoudit met implementeringsessie waar ‘n gekwalifiseerde regsadviseur op jou perseel ‘n volledige ondersoek en ontleding doen van dienskontrakte, reëls, prosedures, registrasie, ens. om enige leemtes en risiko te identifiseer.  Alle arbeidsregtelike dokumentasie word dan verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer ten einde te verseker dat jy as werkgewer 100% voldoen aan arbeidswetgewing. Nakoming is nie ‘n luukse nie, dit is ‘n noodsaaklikheid.

Is jou dienskontrakte in plek?

Onthou: Die dienskontrak is die belangrikste dokument in enige werkgewer-werknemerverhouding. Moenie tevrede wees met ‘n generiese dienskontrak nie. Gebruik die beste dienskontrakte vir jou industrie en besigheid.

Reëls en dissipline in jou  werksplek?

OnthouJou werksplek is uniek en het spesifieke uitdagings en vereistes. Die LWO help jou om reëls te implementeer en dissipline toe te pas. ‘n Geordende werksplek met duidelike reëls en riglyne beperk wrywing en misverstande, wat weer produktiwiteit en ʼn positiewe werksomgewing bevorder.

Was jy al by die KVBA?

Onthou: Die LWO is ‘n geregistreerde werkgewersorganisasie by die Departement van Arbeid en het outomaties verskyningsreg om ons lede te verteenwoordig by die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof.

Om aan arbeidswetgewing te voldoen hoef nie ‘n kopseer te wees nie.

Die LWO maak dit maklik, eenvoudig EN gebruik dit om jou besigheid te beskerm.

Word vandag lid by die LWO!

LWO dienste sluit in:

Arbeidsoudit en implementering vir 100% nakoming | Doelontwerpte dienskontrakte | Reëls en dissipline in die werksplek | Konsultasies | Waarskuwings | Dissiplinêre verhore | Verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof | Herstrukturering | Personeelvermindering | Vakbond onderhandelinge | Stakings | Departement van Arbeid ondersoeke | Billike Werksgeleenthede | Arbeidsregdokumentasie | 24/7 regsadvies hulplyn

Die LWO hanteer dissiplinêre verhore en KVBA-sake namens ons lede.

Ons suksessyfer by die KVBA is 99.994% 

dissiplinêre verhore
KVBA-sake

Aandag alle WERKGEWERS!

Teken vandag in

om meer inligting te ontvang oor die LWO asook jou

GRATIS ARBEIDSREG OUDIT KONTROLELYS

doelontwerp vir jou besigheid en industrie

Naam en van

E-posadres

Kontaknommer

Industrie

Provinsie

Jou inligting is veilig en sal nie met derdeparty besighede gedeel word nie.