Arbeidsreg vir werkgewers

Werkgewers, vra jouself die volgende:

Onthou: Die oomblik wat daar ‘n werkgewer-werknemerverhouding ontstaan, is daar streng vereistes waaraan die werkgewer moet voldoen, ongeag die aantal werknemers!

Onthou: Met aansluiting ontvang elke lid ‘n omvattende arbeidsoudit met implementeringsessie waar ‘n gekwalifiseerde regsadviseur ‘n volledige analise doen op jou perseel van jou dienskontrakte, reëls, prosedures, registrasie, ens. om enige leemtes of risiko te identifiseer. Alle arbeidsregdokumentasie word verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer met 100% voldoening ten doel. Voldoening is nie ‘n luukse nie, dit is ‘n noodsaaklikheid.

Onthou: Die dienskontrak is die belangrikste dokument in enige werkgewer-werknemerverhouding. Moenie net ‘n generiese dienskontrak aanvaar nie. Gebruik die beste dienskontrakte vir jouindustrie en joubesigheid.

Onthou: Jou werksplek is uniek en het spesifieke uitdagings en vereistes. Die LWO help jou om reëls te implementeer en dissipline toe te pas. ‘n Geordende werksplek met duidelike reëls en riglyne beperk wrywing en misverstande, wat weer produktiwiteit en ʼn positiewe werksomgewing bevorder.

Onthou: Die LWO is geregistreer as werkgewersorganisasie by die Departement van Arbeid en het outomaties die reg om ons lede te verteenwoordig by die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof.

Om aan arbeidsreg te voldoen hoef nie ‘n kopseer te wees nie.

Die LWO maak dit maklik, eenvoudig EN gebruik dit om jou besigheid te beskerm.

LWO dienste sluit in:

Arbeidsoudit en implementering vir 100% nakoming | Doelontwerpte dienskontrakte | Reëls en dissipline in die werksplek | Konsultasies | Waarskuwings | Dissiplinêre verhore | Verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof | Herstrukturering | Personeelvermindering | Vakbond onderhandelinge | Stakings | Departement van Arbeid ondersoeke | Billike Werksgeleenthede | Arbeidsregdokumentasie | 24/7 regsadvies hulplyn

Die LWO hanteer met groot sukses dissiplinêre verhore en KVBA-sake namens ons lede.

Ons suksessyfer by die KVBA is 99.87%

dissiplinêre verhore
KVBA-sake

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.