Boekwinkel

Deur die LWO Boekwinkel verskaf die LWO aan lede arbeidsreg verwante artikels om die werkgewer te help om arbeid as ‘n besigheidsrisiko proaktief te bestuur.

Boekwinkel produkte:

Arbeidswetgewing vereis dat die volgende plakkate in die werksplek vertoon moet word:  die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, Wet op Billike Werksgeleenthede en die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid.  Die LWO se gelamineerde, tweetalige opsommende plakkate is uitsluitlik ontwerp vir hierdie doeleinde.  Beskikbare plakkate sluit in:

  • Wet op Basiese Diensvoorwaardes
  • Wet op Billike Werksgeleenthede
  • Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid
  • Dissiplinêre kode – die LWO beveel ons lede sterk aan om ‘n relevante en opdatum dissiplinêre kode met die werkgewer se reëls en voorgestelde sanksies, in die werksplek te vertoon.

Hierdie is ’n volledige gebinde bundel van noodsaaklike dokumente vir bestuur rakende werknemers in die Landbousektor. Dit bevat ’n dienskontrak, tydregister, posbeskrywing, lys van inwoners, ‘n rekord van verlof, UI-19 vorm, asook die diensrekord vir die jaar en ’n dienssertifikaat.

Die salarisstrokie boek is baie gebruikersvriendelik en voldoen aan alle toepaslike arbeidswetgewing.  Dit omskryf die vergoeding (normale werksure | oortyd | Sondagtyd | openbare vakansiedae | ander vergoeding) en aftrekkings (beide statutêr en addisioneel), toon die netto vergoeding en bewys van ontvangs.  Die oorspronklike dokument word vir die werknemer gegee en ‘n afskrif bly agter in die boek as bewys dat die werknemer betaal is.  Die werknemer se handtekening/vingerafdruk dien as bewys.

Die voorvalle boek is ’n persoonlike werkboek vir elke dag gebruik.  Dit bevat ‘n dissiplinêre kode, kalender (vorige, huidige en volgende jaar), ‘n jaarbeplanner, rekordhouding van die jaarlikse reënval en temperatuur asook alle insidente, notas en ‘n bestelvorm.  Dit is uiters belangrik om rekord te hou van alle insidente in die werksplek.

Nog hulpbronne:

’n Noodhulpkis is noodsaaklik vir gebruik in ’n noodgeval in die werksplek.  Selfs al word dit nie wetlik vereis vir ‘n spesifieke werkgewer nie, stel ons voor dat elke werkgewer ‘n vollede noodhulpkis (sak/tas) beskikbaar het.

Die lede CD is ‘n samestelling van alle dokumentasie vir ‘n spesifieke onderneming.  Dit word uniek opgestel vir elke werkgewer afghangende van die toepaslike sektor/industrie waarin die werkgewer werksaam is.  Dit bevel alle wetlike dokumentasie verwysende na wetgewing | dienskontrakte | ooreenkomste | registrasie | aansoekvorms | kennisgewings | dissiplinêre vorms | konsultasie dokumentasie | personeelvermindering dokumentasie | griewe dokumentasie | vakbond dokumentasie | diensbeëindiging dokumentasie | dokumentasie met betrekking tot stakings | beleide en prosedures, ensovoorts.

Hierdie alkoholtoetse is ‘n koste effektiewe, weggooibare asem-alkohol-opsporingsapparaat wat daarop dui indien ‘n person alcohol gebruik het en of die alkoholvlak onder of oor die wettige vlak is.  Dit is ‘n gerieflike en gebruikersvriendelike apparaat wat enige plek en enige tyd gebruik kan word.  Dit is akkuraat en betroubaar en het nie kallibrasie of ‘n battery nodig nie en resultate is onmiddelik beskikbaar.  Die alkoholtoetse is CE-gemerk en FDA-goedgekeur.

Africlock is ‘n tydhou sisteem waar werknemer in- en uitklok aan die begin en einde van ‘n skof/werksdag.  Verskillende opsies is beskikbaar, insluitende drukknoppies, vingerafdrukke en gesigherkenning.  ‘n Draagbare sisteem is ook beskikbaar.  Africlock het ook ‘n dieselbeheerstelsel wat voldoen aan SARS se vereistes rakende dieselrabatte.

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.