Category: Artikels

Artikels

Insubordinasie – hoe nou?

Die verhouding tussen ‘n werkgewer en werknemer is gebaseer op wedersydse voordele en respek. Duidelike reëls en riglyne verseker dat wrywing en misverstande beperk word.

Read More »
Artikels

Seksuele teistering in die werksplek

Onlangse wysigings aan wetgewing verleen die KVBA die gesag om seksuele teisteringsake te hanteer. Seksuele teistering in die werksplek kan die beste verduidelik word as

Read More »
Artikels

Wet op Basiese Diensvoorwaardes

Agtergrond Die doel van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes is om uitvoering te gee aan die reg op billike arbeidspraktyke soos bedoel in die Grondwet

Read More »

Oor LWO

Die LWO is in 1990 gestig om werkgewers in die breër Suid-Afrikaanse sakegemeenskap te voorsien van arbeidsregsdienste en ander verwante dienste op die gebied van arbeidsreg

Kategorieë

Onlangse Poste

Volg Ons

LWO op TV

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.