Dienste

Geen onsekerheid en kopsere gekoppel aan arbeidsreg

Kry gemoedsrus dat jy as 'n werkgewer nie net aan arbeidsreg voldoen nie, maar dit ook gebruik om jou besigheid en regte as werkgewer te beskerm.

As spesialiste en markleiers op die gebied van arbeidsreg, verminder ons jou arbeidsrisiko deur dit proaktief te bestuur.

Die LWO het 'n nasionale voetspoor en lewer dienste volgens ledebehoefte op ons lede se werksperseel.

web-ster

Een van die grootste voordele om lid te word by die LWO is gemoedsrus, wanneer jy weet jou besigheid voldoen aan arbeidsreg. As ‘n LWO-lid het jy onbeperkte toegang tot die 24/7 regsadvies hulplyn waar jy direk met ‘n gekwalifiseerde regsadviseur gesels vir kundige advies en ‘n praktiese oplossing vir elke dag onsekerheid, wangedrag en dispute in die werksplek.

Skakel die ons op die 24/7 gratis regsadvies hulplyn, beskikbaar 365 dae per jaar, op 086 110 1828.

Met aansluiting ontvang elke lid ook ‘n inligting- en implementeringsessie met proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word. ‘n Arbeidsoudit met 100% nakoming ten doel word ook hierby ingesluit waartydens alle toepaslike arbeidsregdokumentasie verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer word – insluitende dienskontrakte, beleide en prosedures, plakkate, ens.

Die dienskontrak is die belangrikste dokument in enige werkgewer-werknemerverhouding. Die LWO stel doelontwerpte dienskontrakte op vir jou werksplek en jou industrie. Moenie tevrede wees met ‘n generiese dienskontrak nie. Gebruik die beste dienskontrakte vir jou industrie en besigheid.

Ons voorsien ook ons lede van alle arbeidsregtelike dokumentasie wat voldoen aan arbeidswetgewing asook die toepslike Sektorale Vasstelling of bedingingsraad vereiste, gratis. Dit sluit in waarskuwings, kennisgewings, beleide, prosedure, ens.

Die LWO gebruik arbeidsreg optimaal tot die werkgewer se voordeel in die opstel van hierdie dokumentasie met die oog op produktiewe bestuur en om jou besigheid te beskerm.

Die LWO is geregistreer as werkgewersorganisasie by die Departement van Arbeid – dit beteken dat ons gemagtig is om jou te verteenwoordig in die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof.

Ons spog tans met ‘n suksessyfer van 99.87% by die KVBA.

Die LWO staan ons lede by met enige arbeidsregtelike dienste. Dit sluit in:

 • Verskaf van doelontwerpte dienskontrake
 • Verskaf van alle arbeidsreg dokumentasie
 • Die daarstel en implementering van reëls in die werksplek
 • Die toepas van dissipline
 • Dissiplinêre verhore
 • Verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof
 • Bystand met vakbond onderhandelinge
 • Bystand met stakings
 • Bystand met herstrukturering
 • Bystand met personeelvermindering
 • Bystand met Departement van Arbeid ondersoeke

Die LWO bied ook bystand aan ons lede ten einde te verseker dat alle vereistes gestel deur die Wet op Billike Werksgeleenthede nagekom word.

Die Wet op Billike Werksgeleenthede is van toepassing op alle werkgewers, maar “aangewese werkgewers” (wie aan die minimum vereistes voldoen) het addisionele verpligtinge. ‘n “Aangewese werkgewer” is enige werkgewer met 50 of meer werknemers, of ‘n industriespesifieke jaarlikse opbrengs – klik hier vir ‘n volledige uiteensetting.

Kontak die LWO vir bystand om aan die vereistes te voldoen.

web-redding

Let wel: Alle LWO lede het toegang tot ALLE dienste wat die LWO bied.

Wanneer ‘n spesifieke diens nie reeds in die lidmaatskap pakket fooi ingesluit is nie sal jy slegs vir die diens betaal op ‘n “betaal soos jy gaan” basis teen ledetariewe, wat R713.00 per uur en R5.30 per km beloop.

Hierdie tariewe is slegs vir tyd spandeer op die perseel en kilometers gereis.

Arbeidsreg-vir-die-werkgewer-target.png
Word lid by die LWO
Haal die kopseer uit ARBEIDSREG
Arbeidsreg-vir-die-werkgewer-email.png

Teken in op ons nuusbrief

Moenie nuwe opdaterings op jou e-pos misloop nie

Attention all EMPLOYERS!

Subscribe today

to receive more information about the LWO and your

FREE Labour Law Audit Checklist

Tailored to your business needs

Your information is safe and secure and will not be shared with any third party companies.

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.