Dienste

As spesialiste en markleiers op die gebied van arbeidsreg, verminder ons jou arbeidsrisiko deur dit proaktief te bestuur.

Die LWO het 'n nasionale voetspoor en lewer dienste volgens ledebehoefte op ons lede se werksperseel.

Een van die grootste voordele om lid te word by die LWO is gemoedsrus, wanneer jy weet jou besigheid voldoen aan arbeidswetgewing en die 24/7 ondersteuning met praktiese advies oor hoe om enige werkgewer-werknemer situasie in die werksplek te hanteer.

Al ons lede het toegang tot ons 24/7 gratis regsadvies hulplyn, beskikbaar 365 dae van die jaar, waar jy direk met ‘n gekwalifiseerde regsadviseur praat.

Met aansluiting ontvang elke lid ook ‘n inligting- en implementeringsessie met proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word.

Daar word ‘n arbeidsoudit deur een van ons gekwalifiseerde regsadviseurs gedoen met 100% nakoming ten doel. Alle toepaslike arbeidsregdokumentasie word ook verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer. Dit sluit in dienskontrakte, beleide en prosedures, plakkate, ens.

Die dienskontrak is die belangrikste dokument in enige werkgewer-werknemerverhouding. Die LWO stel doelontwerpte dienskontrakte op vir jou werksplek en jou industrie. Moenie tevrede wees met ‘n generiese dienskontrak nie. Gebruik die beste dienskontrakte vir jou industrie en besigheid.

Ons voorsien ook ons lede van alle arbeidsregtelike dokumentasie wat voldoen aan arbeidswetgewing asook die toepslike Sektorale Vasstelling of bedingingsraad vereiste, gratis.

Die LWO gebruik wetgewing optimaal tot die werkgewer se voordeel in die opstel van hierdie dokumentasie met die oog op produktiewe bestuur en om jou besigheid te beskerm.

Die LWO is geregistreer as werkgewersorganisasie by die Departement van Arbeid – dit beteken dat ons gemagtig is om jou te verteenwoordig in die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof.

Ons spog tans met ‘n suksessyfer van 99.994% by die KVBA.

Die LWO staan ons lede by met enige arbeidsregtelike dienste. Dit sluit in:

 • Verskaf van doelontwerpte dienskontrake
 • Verskaf van alle arbeidsregtelike dokumentasie
 • Die daarstel en implementering van reëls in die werksplek
 • Die toepassing van dissipline
 • Dissiplinêre verhore
 • Verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof
 • Bystand met vakbond onderhandelinge
 • Bystand met stakings
 • Herstrukturering
 • Personeelvermindering
 • Bystand met Departement van Arbeid ondersoeke

Die LWO bied ook bystand aan ons lede ten einde te verseker dat alle vereistes gestel deur die Wet op Billike Werksgeleenthede nagekom word.

Die Wet op Billike Werksgeleenthede is van toepassing op alle werkgewers, maar “aangewese werkgewers” (wie aan die minimum vereistes voldoen) het addisionele verpligtinge. ‘n “Aangewese werkgewer” is enige werkgewer met 50 of meer werknemers, of ‘n industriespesifieke jaarlikse opbrengs – klik hier vir ‘n volledige uiteensetting.

Kontak die LWO vir bystand om aan die vereistes te voldoen.

Let wel: Alle LWO lede het toegang tot ALLE dienste wat die LWO bied.

Wanneer ‘n spesifieke diens nie reeds in die lidmaatskap pakket fooi ingesluit is nie sal jy slegs vir die diens betaal op ‘n “betaal soos jy gaan” basis teen ledetariewe, wat R713.00 per uur en R5.30 per km beloop.

Hierdie tariewe is slegs vir tyd spandeer op die perseel en kilometer gereis.

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.