Indien jy jou arbeidsreg uitkontrakteer, vra jouself die volgende:

Kan jy my by die KVBA / Bedingingsraad verteenwoordig?

Onthou: Die LWO is ‘n geregistreerde werkgewersorganisasie by die Departement van Arbeid en het daarom outomaties die reg om ons lede te verteenwoordig by die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof.  

Spesialiseer jy in arbeidswetgewing

Het jy toepaslike ervaring in die veld?

Onthou: Die LWO staan werkgewers al vanaf 1990 by om aan arbeidswetgewing te voldoen en is vandag ‘n markleier op die gebied van arbeidswetgewing in terme van kundigheid. Die LWO beskik oor ‘n span hoogsopgeleide regsadviseurs – tans met nagenoeg 235 jaar se toepaslike ervaring op die gebied van arbeidsreg. As ‘n geregistreerde werkgewersorganisasie fokus ons uitsluitlik daarop om werkgewers by te staan om aan arbeidswetgewing te voldoen. 

Lewer jy dienste op die werkgewer se perseel

Onthou: Die LWO lewer dienste op die werkgewer se perseel volgens ledebehoefte. Ons is trots op ons waardes en lewer kwaliteit diens.

Is jou oplosing koste-effektief

OnthouDie LWO is ‘n lede-organisasie sonder ‘n winsoogmerk wat beteken dat finansies in belang van ons lede bestuur word en nie om wins na te jaag nie. Ons maak definitief ‘n wins, maar noem dit ‘n surplus, wat weer teruggeploeg word in die organisasie om dienslewering te verbeter met verwysing na kundigheid en infrastruktuur. 

Vir hoe lank bestaan die besigheid al? Besigheid kontinuïteit? 

Onthou: Die LWO spesialiseer al vir 28 jaar op die gebied van arbeidswetgewing. Die organisasie is gestig in 1990 om werkgewers by te staan om aan arbeidswetgewing te voldoen. Die LWO het ‘n nasionale voetspoor en die nodige infrastruktuur om te verseker dat ons lede kwaliteit diens ontvang wanneer hulle dit benodig.  Ons het ook ‘n 24/7 regsadvies hulplyn waar ons lede direkte toegang het tot ons regsafdeling vir telefoniese bystand enige tyd.

Kan ek as die werkgewer insette lewer in terme van die bestuur van die organisasie? 

Onthou: Die LWO is ‘n lede-organisasie sonder ‘n winsoogmerk wat bestuur word deur ‘n Raad wat uit lede van die organisasie bestaan. Die voordeel vir jou as lid is dat die organisasie bestuur word deur werkgewers wat weet wat die behoefte op grondvlak is en dan volgens ledebehoefte strategies rigting gee aan die organisasie.

Om aan arbeidswetgewing te voldoen hoef nie ‘n kopseer te wees nie.

Die LWO maak dit maklik, eenvoudig EN gebruik dit om jou besigheid te beskerm.

Word vandag lid by die LWO!

LWO dienste sluit in:

Arbeidsoudit en implementering vir 100% nakoming | Doelontwerpte dienskontrakte | Reëls en dissipline in die werksplek | Konsultasies | Waarskuwings | Dissiplinêre verhore | Verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof | Herstrukturering | Personeelvermindering | Vakbondonderhandelinge | Stakings | Departement van Arbeid ondersoeke | Billike Werksgeleenthede | Arbeidsregdokumentasie | 24/7 regsadvies hulplyn

Die LWO hanteer dissiplinêre verhore en KVBA-sake namens ons lede.

Ons suksessyfer by die KVBA is 99.994% 

dissiplinêre verhore
KVBA-sake

Aandag alle WERKGEWERS!

Teken vandag in

om meer inligting te ontvang oor die LWO asook jou

GRATIS ARBEIDSREG OUDIT KONTROLELYS

doelontwerp vir jou besigheid en industrie

Naam en van

E-posadres

Kontaknommer

Industrie

Provinsie

Jou inligting is veilig en sal nie met derdeparty besighede gedeel word nie.