Hoekom die LWO kies vir arbeidsreg?

Kontrakteer jy as werkgewer jou voldoening aan arbeidsreg uit?

Vra die volgende vrae wanneer jy 'n diensverskaffer kies:

Onthou: Die LWO is geregistreer as werkgewersorganisasie by die Departement van Arbeid en het outomaties die reg om ons lede te verteenwoordig by die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof.

Onthou: Die LWO staan werkgewers al vanaf 1990 by om aan arbeidsreg te voldoen en is vandag ‘n markleier op die gebied van arbeidsreg in terme van kundigheid. Die LWO beskik oor ‘n span hoogsopgeleide regsadviseurs – tans met nagenoeg 235 jaar se toepaslike ervaring op die gebied van arbeidsreg. As ‘n geregistreerde werkgewersorganisasie fokus ons uitsluitlik daarop om werkgewers by te staan om aan arbeidsreg te voldoen.

Onthou: Die LWO lewer dienste op die werkgewer se perseel volgens ledebehoefte. Ons is trots op ons waardes en lewer kwaliteit diens.

Onthou: Die LWO is ‘n lede-organisasie sonder ‘n winsoogmerk wat beteken dat finansies in belang van ons lede bestuur word en nie om wins na te jaag nie. Ons maak definitief ‘n wins, maar noem dit ‘n surplus, wat weer teruggeploeg word in die organisasie om dienslewering te verbeter met verwysing na kundigheid en infrastruktuur.

Onthou: Die LWO spesialiseer reeds vir 30 jaar op die gebied van arbeidsreg. Die organisasie is gestig in 1990 om werkgewers by te staan om aan arbeidsreg te voldoen. Die LWO het ‘n nasionale voetspoor en die nodige infrastruktuur om te verseker dat ons lede kwaliteit diens ontvang wanneer hulle dit benodig. Ons het ook ‘n 24/7 regsadvies hulplyn waar ons lede direkte toegang het tot ons regsafdeling vir telefoniese bystand enige tyd.

Onthou: Die LWO is ‘n lede-organisasie sonder ‘n winsoogmerk wat bestuur word deur ‘n Raad wat uit lede van die organisasie bestaan. Die voordeel vir jou as lid is dat die organisasie bestuur word deur werkgewers wat weet wat die behoefte op grondvlak is en dan volgens ledebehoefte strategies rigting gee aan die organisasie.

Om aan arbeidsreg te voldoen hoef nie ‘n kopseer te wees nie.

Die LWO maak dit maklik, eenvoudig EN gebruik dit om jou besigheid te beskerm.

LWO dienste sluit in:

Arbeidsoudit en implementering vir 100% nakoming | Doelontwerpte dienskontrakte | Reëls en dissipline in die werksplek | Konsultasies | Waarskuwings | Dissiplinêre verhore | Verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsrade en Arbeidshof | Herstrukturering | Personeelvermindering | Vakbond onderhandelinge | Stakings | Departement van Arbeid ondersoeke | Billike Werksgeleenthede | Arbeidsregdokumentasie | 24/7 regsadvies hulplyn

Die LWO hanteer met groot sukses dissiplinêre verhore en KVBA-sake namens ons lede.

Ons suksessyfer by die KVBA is 99.87%

dissiplinêre verhoor
KVBA-sake

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.