Lidmaatskap

 Is jy ‘n werkgewer of besigheidseienaar?  Of bestuur jy die arbeidsaangeleenthede namens die besigheid?

Laai jou lidmaatskap ooreenkomsvorm hier af >

Het jy ‘n huiswerker in diens?

Laai jou lidmaatskap ooreenkomsvorm (Huiswerker pakket) hier af >

Hoe werk lidmaatskap by die LWO?

Die LWO is ‘n lede-organisasie sonder ‘n winsoogmerk. Lede sluit aan op een van die vyf verskillende lidmaatskap pakkette wat die LWO bied en ontvang die ooreenstemmende lidmaatskap voordele.  Lidmaatskap is gesetel in die regsentiteit ongeag die hoeveelheid werknemers.  Die LWO bied ook ‘n Huiswerker pakket vir werkgewers met ‘n huiswerker(s):  klik hier vir meer inligting.  Neem kennis dat die Huiswerker pakket se kostestruktuur verskil van die ander lidmaatskap pakkette s’n met betrekking tot die eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskapfooi.

Dit is maklik om lid te word by die LWO:

 • Voltooi die LWO lidmaatskapvorm volledig, merk op watter pakket jy wil aansluit, asook of jy maandeliks of jaarliks gaan betaal en parafeer op elke bladsy van die vorm
 • Stuur die bewys van betaling van die eenmalige aansluitingsfooi, asook lidmaatskapfooi deur aan info@lwo.co.za  – sien kostestruktuur hieronder
 • Jy word dan gelaai op ons stelsel as ‘n LWO-lid en ontvang jou unieke lidmaatskap nommer, waarna jy toegang het tot lidmaatskap voordele en ander LWO dienste
 • Jou inligting- en implementeringsessie word met jou gereël waartydens jy proaktiewe opleiding ontvang sodat jy presies weet wat van jou verwag word

Kostestruktuur

Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskap fooi (wat ook maandeliks betaalbaar is) en is van toepassing op alle lede.

Eenmalige aansluitingsfooi

R2 280.00 (BTW ingesluit)

 • Inligtingsessie: proaktiewe opleiding met betrekking tot alle fasette van die werkgewer se toepaslike sektor / Bedingingsraad. Dienskontrakte, salarisstrokies, beleide, prosedures, dissiplinêre kode en pro-forma arbeidsregdokumentasie (waarskuwings, ultimatums, ens.) word verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer.
 • Implementeringsessie: bespreking van terme en voorwaardes van dienskontrakte, beleide, prosedures, dissiplinêre kode en toepaslike wetgewing met werkgewer en werknemers, sodat die lid in alle opsigte voldoen aan die vereistes van die lid se toepaslike sektor / Bedingingsraad.

Jaarlikse lidmaatskap fooi

Daar is ses verskillende lidmaatskap pakkette teen verskillende kostes ten opsigte van hul onderskeie lidmaatskap voordele. Daar is standaard voordele van toepassing op alle lidmaatskap pakkette, met bykomende voordele afhangende van jou lidmaatskap pakket keuse. Hierdie jaarlikse lidmaatskap fooi is jaarliks of maandeliks betaalbaar.


Standaard voordele vir alle lidmaatskap pakkette

 • 1 x inligting en implementeringsessie:  elke lid ontvang proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word – alle arbeidsregdokumentasie word verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer
 • Gratis arbeidsregdokumentasie:  dienskontrakte, waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, wetgewing ens.
 • Gratis 24/7 telefoniese advies (praat direk met ‘n regsadviseur)
 • Fokus nuusbrief (tweemaandeliks):  praktiese inligting om spesifieke situasies in die werksplek te hanteer
 • Toegang tot alle LWO dienste (insluitende verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof) teen lede tariewe:  R548.00 per uur | R4.50 per km

Prys opsies

Jaarlikse fooi= * | Maandelikse fooi = **

Basiese Pakket
R2 376.00*

R198.00 (x12)**
- Nuusbrief met relevante inligting en gevallestudies
- Gratis telefoniese advies 24 uur per dag en sewe dae per week
- Een inligtingsessie en een implementeringsessie ter voldoening aan arbeidswetgewing
- Toegang tot alle LWO dienste teen lede tariewe
 
 
 
 
 
 
 
 
Pakket 1
R3 636.00*

R303.00 (x12)**
VOORDELE: soos per Basiese Pakket PLUS
- Stakings (twee vergaderings per jaar)
- Afleggings (twee vergaderings per jaar)
- Verteenwoordiging in KVBA / Arbeidshof tot en met R10,000.00 per hernuwingsjaar*
 
*Reis- en verblyfkostes is vir lid se rekening
 
 
 
 
 
 
Pakket 2
R4 596.00*

R383.00 (x12)**
VOORDELE: soos per Basiese Pakket PLUS
- Stakings (twee vergaderings per jaar)
- Afleggings (twee vergaderings per jaar)
- Verteenwoordiging in KVBA / Arbeidshof tot en met R20,000.00 per hernuwingsjaar*
 
*50% van die reis- en verblyfkostes word deur die LWO betaal
 
 
 
 
 
 
Pakket 3
R6 984.00*

R582.00 (x12)**
VOORDELE: soos per Basiese Pakket PLUS
- Stakings (twee vergaderings per jaar)
- Afleggings (twee vergaderings per jaar)
- x1 Dissiplinêre verhoor/beraadslaging (onbevoegdheid / swak prestasie)
- x1 Vakbond onderhandeling
- x1 Bystand diens tydens ondersoeke van die Departement van Arbeid
- Verteenwoordiging in KVBA / Arbeidshof tot en met R73,500.00 per hernuwingsjaar*
 
*Alle reis- en verblyfkostes word deur die LWO betaal
 
 
 
Pakket 4
R582.00 (x12) + maandelikse kwotasie bedrag
VOORDELE: soos per Basiese Pakket PLUS
 
- ADDISIONELE DIENSTE PER KWOTASIE (km + uur tariewe vir addisionele dienste versoek) Dienste soos:
• Bystand met ondersoeke van die Departement van Arbeid
• Stakings
• Afleggings
• Konsultasies
• Vakbond onderhandeling
• Dissiplinêre verhoor/beraadslaging
- Verteenwoordiging in KVBA / Bedingingsrade / Arbeidshof tot en met R73,500.00 per hernuwingsjaar*
 
*Alle reis- en verblyfkostes word deur die LWO betaal
Huiswerker Pakket
R456.00
- Elektroniese nuusbrief met relevante inligting en gevallestudies
- Gratis telefoniese advies 24 uur per dag en sewe dae per week
- Een elektroniese inligtingsessie
- Inligtingslêer: CD met alle relevante dokumentasie, gebinde dienskontrakte (gratis vir eerste twee huiswerkers) en ‘n handleiding
- Toegang tot alle LWO dienste teen lede tariewe
 
 
 
 
 
 
 

Uurtarief (alle dienste nie gespesifiseer nie):  R480.70 + R67.30 (BTW) = R548.00
Reiskostes:  R3.95 + R0.55 (BTW)
= R4.50