Lidmaatskap

Is jy 'n werkgewer of besigheidseienaar?

Of bestuur jy die arbeidsaangeleenthede namens die besigheid?

Hoe werk lidmaatskap by die LWO?

Die LWO is ‘n lede-organisasie sonder ‘n winsoogmerk. Lede sluit aan op een van die vyf verskillende lidmaatskap pakkette wat die LWO bied en ontvang die ooreenstemmende lidmaatskap voordele. Lidmaatskap is gesetel in die regsentiteit ongeag die hoeveelheid werknemers. Alle LWO-lede het toegang tot alle dienste.

Die LWO bied ook ‘n Huiswerker pakket vir werkgewers met ‘n huiswerker(s): klik hier vir meer inligting. Neem kennis dat die Huiswerker pakket se kostestruktuur verskil van die ander lidmaatskap pakkette s’n met betrekking tot die eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskapfooi.

Dis maklik om lid te word by die LWO:

 • Voltooi die LWO lidmaatskapvorm volledig,merk op watter pakket jy wil aansluit, asook of jy maandeliks of jaarliks gaan betaal en parafeer op elke bladsy van die vorm
 • Stuur die bewys van betaling van die eenmalige aansluitingsfooi, asook lidmaatskapfooi deur aan info@lwo.co.za – sien kostestruktuur hieronder
 • Jy word dan gelaai op ons stelselas ‘n LWO-lid en ontvang jou unieke lidmaatskap nommer, waarna jy toegang het tot lidmaatskap voordele en ander LWO dienste
 • Jou inligting- en implementeringsessie word met jou gereël waartydens jy proaktiewe opleiding ontvang sodat jy presies weet wat van jou verwag word

Kostestruktuur

Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskap fooi (wat ook maandeliks betaalbaar is), wat van toepassing is op alle lede. Alle tariewe sluit BTW in.

Eenmalige aansluitingsfooi

Jaarlikse lidmaatskapfooi

R2 536.00 (BTW ingesluit)

Met aansluiting ontvang elke lid ook ‘n inligting- en implementeringsessie met proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word – ‘n arbeidsoudit met 100% nakoming ten doel word ook hierby ingesluit waartydens alle toepaslike arbeidsregdokumentasie verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer word– insluitende dienskontrakte, beleide en prosedures, plakkate, ens.

Daar is ses verskillende lidmaatskap pakkette teen verskillende kostes ten opsigte van hul onderskeie lidmaatskap voordele. Daar is standaard voordele van toepassing op alle lidmaatskap pakkette, met bykomende voordele afhangende van jou lidmaatskap pakket keuse. Hierdie jaarlikse lidmaatskap fooi is jaarliks of maandeliks betaalbaar.

Standaard voordele vir alle lidmaatskap pakkette:

 • 1 x inligting en implementeringsessie (met aansluiting): elke lid ontvang proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word – alle arbeidsregdokumentasie word verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer
 • Gratis arbeidsregdokumentasie: dienskontrakte, waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, wetgewing ens.
 • Gratis 24/7 telefoniese advies:praat direk met ‘n regsadviseur
 • Fokus nuusbrief (tweemaandeliks): praktiese inligting om spesifieke situasies in die werksplek te hanteer
 • Toegang tot alle LWO dienste (insluitende verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof) teen lede tariewe: R713.00 per uur | R5.30 per km

Let wel: Alle LWO lede het toegang tot ALLE dienste wat die LWO bied. Wanneer ‘n spesifieke diens nie reeds in die lidmaatskap pakket fooi ingesluit is nie sal jy slegs vir die diens betaal op ‘n “betaal soos jy gaan” basis teen ledetariewe, wat R713.00 per uur en R5.30 per km beloop. Hierdie tariewe is slegs vir tyd spandeer op die perseel en kilometer gereis.

Jaarlikse
Maandelikse

Basic

R 2 536.00 Once-off joining fee
R 2 736
00
Annually
 • Info & Implementation Session
 • Free Labour Law Documents
 • 24/7 Telephonic Advice
 • Focus Newsletter
 • Access to all LWO Services
 • ̶L̶e̶g̶a̶l̶ ̶A̶i̶d̶ ̶F̶u̶n̶d̶ ̶A̶c̶c̶e̶s̶s̶ ̶ ̶
 • ̶S̶t̶r̶i̶k̶e̶s̶ ̶X̶ ̶2̶
 • ̶R̶e̶t̶r̶e̶n̶c̶h̶m̶e̶n̶t̶s̶ ̶X̶ ̶2̶
 • ̶D̶i̶s̶c̶i̶p̶l̶i̶n̶a̶r̶y̶ ̶h̶e̶a̶r̶i̶n̶g̶ ̶X̶ ̶1̶
 • ̶T̶r̶a̶d̶e̶ ̶U̶n̶i̶o̶n̶ ̶N̶e̶g̶o̶t̶i̶a̶t̶i̶o̶n̶ ̶X̶ ̶1̶
 • D̶e̶p̶a̶r̶t̶m̶e̶n̶t̶ ̶o̶f̶ ̶L̶a̶b̶o̶u̶t̶ ̶I̶n̶s̶p̶e̶c̶t̶i̶o̶n̶
Best Offer

Package 1

R 2 536.00 Once-off joining fee
R 4 176
00
Annually
 • Info & Implementation Session
 • Free Labour Law Documents
 • 24/7 Telephonic Advice
 • Focus Newsletter
 • Access to all LWO Services
 • Legal Aid Fund Access
 • Strikes X 2
 • Retrenchments X 2
 • ̶D̶i̶s̶c̶i̶p̶l̶i̶n̶a̶r̶y̶ ̶h̶e̶a̶r̶i̶n̶g̶ ̶X̶ ̶1̶
 • ̶T̶r̶a̶d̶e̶ ̶U̶n̶i̶o̶n̶ ̶N̶e̶g̶o̶t̶i̶a̶t̶i̶o̶n̶ ̶X̶ ̶1̶
 • D̶e̶p̶a̶r̶t̶m̶e̶n̶t̶ ̶o̶f̶ ̶L̶a̶b̶o̶u̶t̶ ̶I̶n̶s̶p̶e̶c̶t̶i̶o̶n̶

Package 2

R 2 536.00 Once-off joining fee
R 5 280
00
Annually
 • Info & Implementation Session
 • Free Labour Law Documents
 • 24/7 Telephonic Advice
 • Focus Newsletter
 • Access to all LWO Services
 • Legal Aid Fund Access
 • Strikes X 2
 • Retrenchments X 2
 • ̶D̶i̶s̶c̶i̶p̶l̶i̶n̶a̶r̶y̶ ̶h̶e̶a̶r̶i̶n̶g̶ ̶X̶ ̶1̶
 • ̶T̶r̶a̶d̶e̶ ̶U̶n̶i̶o̶n̶ ̶N̶e̶g̶o̶t̶i̶a̶t̶i̶o̶n̶ ̶X̶ ̶1̶
 • D̶e̶p̶a̶r̶t̶m̶e̶n̶t̶ ̶o̶f̶ ̶L̶a̶b̶o̶u̶t̶ ̶I̶n̶s̶p̶e̶c̶t̶i̶o̶n̶

Package 3

R 2 536.00 Once-off joining fee
R 7 956
00
Annually
 • Info & Implementation Session
 • Free Labour Law Documents
 • 24/7 Telephonic Advice
 • Focus Newsletter
 • Access to all LWO Services
 • Legal Aid Fund Access
 • Strikes X 2
 • Retrenchments X 2
 • Disciplinary hearing X 1
 • Trade Union Negotiation X 1
 • Department of Labout Inspection

Package 4

R 2 536.00 Once-off joining fee
R 663
00
Monthly
 • Info & Implementation Session
 • Free Labour Law Documents
 • 24/7 Telephonic Advice
 • Focus Newsletter
 • Access to all LWO Services
 • Additional services per quotation:
  km and hourly rate for additional services as requested

Basic

R 2 536.00 Once-off joining fee
R 228
00
Monthly
 • Info & Implementation Session
 • Free Labour Law Documents
 • 24/7 Telephonic Advice
 • Focus Newsletter
 • Access to all LWO Services
 • ̶L̶e̶g̶a̶l̶ ̶A̶i̶d̶ ̶F̶u̶n̶d̶ ̶A̶c̶c̶e̶s̶s̶ ̶ ̶
 • ̶S̶t̶r̶i̶k̶e̶s̶ ̶X̶ ̶2̶
 • ̶R̶e̶t̶r̶e̶n̶c̶h̶m̶e̶n̶t̶s̶ ̶X̶ ̶2̶
 • ̶D̶i̶s̶c̶i̶p̶l̶i̶n̶a̶r̶y̶ ̶h̶e̶a̶r̶i̶n̶g̶ ̶X̶ ̶1̶
 • ̶T̶r̶a̶d̶e̶ ̶U̶n̶i̶o̶n̶ ̶N̶e̶g̶o̶t̶i̶a̶t̶i̶o̶n̶ ̶X̶ ̶1̶
 • D̶e̶p̶a̶r̶t̶m̶e̶n̶t̶ ̶o̶f̶ ̶L̶a̶b̶o̶u̶t̶ ̶I̶n̶s̶p̶e̶c̶t̶i̶o̶n̶
Best Offer

Package 1

R 2 536.00 Once-off joining fee
R 348
00
Monthly
 • Info & Implementation Session
 • Free Labour Law Documents
 • 24/7 Telephonic Advice
 • Focus Newsletter
 • Access to all LWO Services
 • Legal Aid Fund Access
 • Strikes X 2
 • Retrenchments X 2
 • ̶D̶i̶s̶c̶i̶p̶l̶i̶n̶a̶r̶y̶ ̶h̶e̶a̶r̶i̶n̶g̶ ̶X̶ ̶1̶
 • ̶T̶r̶a̶d̶e̶ ̶U̶n̶i̶o̶n̶ ̶N̶e̶g̶o̶t̶i̶a̶t̶i̶o̶n̶ ̶X̶ ̶1̶
 • D̶e̶p̶a̶r̶t̶m̶e̶n̶t̶ ̶o̶f̶ ̶L̶a̶b̶o̶u̶t̶ ̶I̶n̶s̶p̶e̶c̶t̶i̶o̶n̶

Package 2

R 2 536.00 Once-off joining fee
R 440
00
Monthly
 • Info & Implementation Session
 • Free Labour Law Documents
 • 24/7 Telephonic Advice
 • Focus Newsletter
 • Access to all LWO Services
 • Legal Aid Fund Access
 • Strikes X 2
 • Retrenchments X 2
 • ̶D̶i̶s̶c̶i̶p̶l̶i̶n̶a̶r̶y̶ ̶h̶e̶a̶r̶i̶n̶g̶ ̶X̶ ̶1̶
 • ̶T̶r̶a̶d̶e̶ ̶U̶n̶i̶o̶n̶ ̶N̶e̶g̶o̶t̶i̶a̶t̶i̶o̶n̶ ̶X̶ ̶1̶
 • D̶e̶p̶a̶r̶t̶m̶e̶n̶t̶ ̶o̶f̶ ̶L̶a̶b̶o̶u̶t̶ ̶I̶n̶s̶p̶e̶c̶t̶i̶o̶n̶

Package 3

R 2 536.00 Once-off joining fee
R 663
00
Monthly
 • Info & Implementation Session
 • Free Labour Law Documents
 • 24/7 Telephonic Advice
 • Focus Newsletter
 • Access to all LWO Services
 • Legal Aid Fund Access
 • Strikes X 2
 • Retrenchments X 2
 • Disciplinary hearing X 1
 • Trade Union Negotiation X 1
 • Department of Labout Inspection

Package 4

R 2 536.00 Once-off joining fee
R 663
00
Monthly
 • Info & Implementation Session
 • Free Labour Law Documents
 • 24/7 Telephonic Advice
 • Focus Newsletter
 • Access to all LWO Services
 •  Additional services per quotation:
  k
  m and hourly rate for additional services as requested

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.