Lidmaatskap

Is jy 'n werkgewer of besigheidseienaar?

Of bestuur jy die arbeidsaangeleenthede namens die besigheid?

Hoe werk lidmaatskap by die LWO?

Die LWO is ‘n lede-organisasie sonder ‘n winsoogmerk. Lede sluit aan op een van die vyf verskillende lidmaatskap pakkette wat die LWO bied en ontvang die ooreenstemmende lidmaatskap voordele. Let daarop dat alle LWO-lede het toegang tot alle dienste. Lidmaatskap is gesetel in die regsentiteit ongeag die hoeveelheid werknemers.

Die LWO bied ook ‘n Huiswerker pakket vir werkgewers met ‘n huiswerker(s): klik hier vir meer inligting. Neem kennis dat die Huiswerker pakket se kostestruktuur verskil van dié van die ander lidmaatskap pakkette met betrekking tot die eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskapfooi.

Dis maklik om lid te word by die LWO:

 • Voltooi die LWO lidmaatskapvorm volledig, merk op watter pakket jy wil aansluit, asook of jy maandeliks of jaarliks gaan betaal en parafeer op elke bladsy van die vorm.
 • Stuur die bewys van betaling van die eenmalige aansluitingsfooi, asook die jaarlikse lidmaatskapfooi (ook maandeliks betaalbaar) aan info@lwo.co.za – sien kostestruktuur onderstaande.
 • Jy word dan gelaai op ons stelsel as ‘n LWO-lid en ontvang jou unieke lidmaatskap nommer, waarna jy toegang het tot lidmaatskap voordele en ander LWO dienste.
 • Jou inligting- en implementeringsessie word met jou gereël waartydens jy proaktiewe opleiding ontvang sodat jy presies weet wat van jou verwag word.

Kostestruktuur

Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskap fooi (ook maandeliks betaalbaar), wat van toepassing is op alle lede. Alle tariewe sluit BTW in.

Eenmalige aansluitingsfooi

Jaarlikse lidmaatskapfooi

R2 536.00 (BTW ingesluit)

Met aansluiting ontvang elke lid ook ‘n inligting- en implementeringsessie met proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word. ‘n Arbeidsoudit met 100% nakoming ten doel word ook hierby ingesluit waartydens alle toepaslike arbeidsregdokumentasie verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer word – insluitende dienskontrakte, beleide en prosedures, plakkate, ens.

Daar is vyf verskillende lidmaatskap pakkette teen verskillende kostes ten opsigte van hul onderskeie lidmaatskap voordele. Daar is standaard voordele van toepassing op alle lidmaatskap pakkette, met bykomende voordele afhangende van jou lidmaatskap pakket keuse. Hierdie jaarlikse lidmaatskap fooi is jaarliks of maandeliks betaalbaar.

Standaard voordele vir alle lidmaatskap pakkette:

 • 1 x inligting en implementeringsessie (dit sluit in proaktiewe opleiding en ‘n arbeidsreg oudit met 100% nakoming ten doel)
 • Gratis arbeidsregdokumentasie (dienskontrakte, waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, wetgewing ens.)
 • Gratis 24/7 telefoniese advies (praat direk met ‘n regsadviseur, geen beperking op die aantal kere wat jy mag inbel nie)
 • Tweemaandelikse nuusbrief met praktiese inligting om spesifieke situasies in die werksplek te hanteer
 • Toegang tot alle LWO dienste, insluitend verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof teen lede tariewe: R713.00 per uur | R5.30 per km

Let wel:Alle LWO lede het toegang tot ALLE dienste wat die LWO bied. Indien ‘n spesifieke diens nie reeds in die lidmaatskap pakket fooi ingesluit is nie sal jy vir die diens betaal op ‘n “betaal soos jy gaan” basis teen ledetariewe, wat R713.00 per uur en R5.30 per km beloop. Hierdie tariewe is slegs vir tyd spandeer op die perseel en kilometers gereis.

Jaarlikse
Maandelikse

Basiese

R 2 536.00 Eenmalige aansluitingsfooi
R 2 736
00
Jaarliks
 • Informasie & Implementering Sessie

 • Gratis Arbeidsregsdokumente

 • 24/7 telefoniese advies

 • Fokus Nuusbrief

 • Toegang tot alle LWO-dienste

Pakket 1

R 2 536.00 Eenmalige aansluitingsfooi
R 4 176
00
Jaarliks
 • Informasie & Implementering Sessie

 • Gratis Arbeidsregsdokumente

 • 24/7 telefoniese advies

 • Fokus Nuusbrief

 • Toegang tot alle LWO-dienste

 • Regshulpfonds Toegang

 • Stakings X 2

 • Afleggings X 2

Beste aanbod

Pakket 2

R 2 536.00 Eenmalige aansluitingsfooi
R 5 280
00
Jaarliks
 • Informasie & Implementering Sessie

 • Gratis Arbeidsregsdokumente

 • 24/7 telefoniese advies

 • Fokus Nuusbrief

 • Toegang tot alle LWO-dienste

 • Regshulpfonds Toegang

 • Stakings X 2

 • Afleggings X 2

Pakket 3

R 2 536.00 Eenmalige aansluitingsfooi
R 7 956
00
Jaarliks
 • Informasie & Implementering Sessie

 • Gratis Arbeidsregsdokumente

 • 24/7 telefoniese advies

 • Fokus Nuusbrief

 • Toegang tot alle LWO-dienste

 • Regshulpfonds Toegang

 • Stakings X 2

 • Afleggings X 2

 • Dissiplinêre verhoor X 1

 • Vakbond Onderhandeling X 1

 • Departement van Arbeid Inspeksie

Pakket 4

R 2 536.00 Eenmalige aansluitingsfooi
R 663
36
+ Kwotasie Maandelikse
 • Informasie & Implementering Sessie

 • Gratis Arbeidsregsdokumente

 • 24/7 telefoniese advies

 • Fokus Nuusbrief

 • Toegang tot alle LWO-dienste

 • Km en uurlikse tarief vir addisionele dienste soos versoek

Basiese

R 2 536.00 Eenmalige aansluitingsfooi
R 228
00
Maandelikse
 • Informasie & Implementering Sessie

 • Gratis Arbeidsregsdokumente

 • 24/7 telefoniese advies

 • Fokus Nuusbrief

 • Toegang tot alle LWO-dienste

Beste aanbod

Pakket 1

R 2 536.00 Eenmalige aansluitingsfooi
R 348
00
Maandelikse
 • Informasie & Implementering Sessie

 • Gratis Arbeidsregsdokumente

 • 24/7 telefoniese advies

 • Fokus Nuusbrief

 • Toegang tot alle LWO-dienste

 • Regshulpfonds Toegang

 • Stakings X 2

 • Afleggings X 2

Pakket 2

R 2 536.00 Eenmalige aansluitingsfooi
R 440
00
Maandelikse
 • Informasie & Implementering Sessie

 • Gratis Arbeidsregsdokumente

 • 24/7 telefoniese advies

 • Fokus Nuusbrief

 • Toegang tot alle LWO-dienste

 • Regshulpfonds Toegang

 • Stakings X 2

 • Afleggings X 2

Pakket 3

R 2 536.00 Eenmalige aansluitingsfooi
R 663
00
Maandelikse
 • Informasie & Implementering Sessie

 • Gratis Arbeidsregsdokumente

 • 24/7 telefoniese advies

 • Fokus Nuusbrief

 • Toegang tot alle LWO-dienste

 • Regshulpfonds Toegang

 • Stakings X 2

 • Afleggings X 2

 • Dissiplinêre verhoor X 1

 • Vakbond Onderhandeling X 1

 • Departement van Arbeid Inspeksie

Pakket 4

R 2 536.00 Eenmalige aansluitingsfooi
R 663
00
+ Kwotasie
Maandelikse
 • Informasie & Implementering Sessie

 • Gratis Arbeidsregsdokumente

 • 24/7 telefoniese advies

 • Fokus Nuusbrief

 • Toegang tot alle LWO-dienste

 • Regshulpfonds Toegang

 •   Bykomende dienste per kwotasie:

  k
  m en uurlikse tarief vir addisionele dienste soos versoek

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.