Lidmaatskap

 Is jy ‘n werkgewer of besigheidseienaar?  Of bestuur jy die arbeidsaangeleenthede namens die besigheid?

Het jy ‘n huiswerker in diens?

Hoe werk lidmaatskap by die LWO? 

Die LWO is ‘n lede-organisasie sonder ‘n winsoogmerk. Lede sluit aan op een van die vyf verskillende lidmaatskap pakkette wat die LWO bied en ontvang die ooreenstemmende lidmaatskap voordele.  Lidmaatskap is gesetel in die regsentiteit ongeag die hoeveelheid werknemers. 

Die LWO bied ook ‘n Huiswerker pakket vir werkgewers met ‘n huiswerker(s):  klik hier vir meer inligting.  Neem kennis dat die Huiswerker pakket se kostestruktuur verskil van die ander lidmaatskap pakkette s’n met betrekking tot die eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskapfooi.

Dis maklik om lid te word by die LWO: 

 • Voltooi die LWO lidmaatskapvorm volledig, merk op watter pakket jy wil aansluit, asook of jy maandeliks of jaarliks gaan betaal en parafeer op elke bladsy van die vorm
 • Stuur die bewys van betaling van die eenmalige aansluitingsfooi, asook lidmaatskapfooi deur aan info@lwo.co.za  – sien kostestruktuur hieronder
 • Jy word dan gelaai op ons stelsel as ‘n LWO-lid en ontvang jou unieke lidmaatskap nommer, waarna jy toegang het tot lidmaatskap voordele en ander LWO dienste
 • Jou inligting- en implementeringsessie word met jou gereël waartydens jy proaktiewe opleiding ontvang sodat jy presies weet wat van jou verwag word

Kostestruktuur

Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskap fooi (wat ook maandeliks betaalbaar is) en is van toepassing op alle lede.

Eenmalige aansluitingsfooi 

R2 415.00 (BTW ingesluit)

 • Inligtingsessie: proaktiewe opleiding met betrekking tot alle fasette van die werkgewer se toepaslike sektor / Bedingingsraad. Dienskontrakte, salarisstrokies, beleide, prosedures, dissiplinêre kode en pro-forma arbeidsregdokumentasie (waarskuwings, ultimatums, ens.) word verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer.
 • Implementeringsessie: bespreking van terme en voorwaardes van dienskontrakte, beleide, prosedures, dissiplinêre kode en toepaslike wetgewing met werkgewer en werknemers, sodat die lid in alle opsigte voldoen aan die vereistes van die lid se toepaslike sektor / Bedingingsraad.

Jaarlikse lidmaatskapfooi

Daar is ses verskillende lidmaatskap pakkette teen verskillende kostes ten opsigte van hul onderskeie lidmaatskap voordele. Daar is standaard voordele van toepassing op alle lidmaatskap pakkette, met bykomende voordele afhangende van jou lidmaatskap pakket keuse. Hierdie jaarlikse lidmaatskap fooi is jaarliks of maandeliks betaalbaar. 

Standaard voordele vir alle lidmaatskap pakkette

 • 1 x inligting en implementeringsessie (met aansluiting):  elke lid ontvang proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word – alle arbeidsregdokumentasie word verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer
 • Gratis arbeidsregdokumentasie dienskontrakte, waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, wetgewing ens.
 • Gratis 24/7 telefoniese advies: praat direk met ‘n regsadviseur
 • Fokus nuusbrief (tweemaandeliks):  praktiese inligting om spesifieke situasies in die werksplek te hanteer
 • Toegang tot alle LWO dienste (insluitende verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof) teen lede tariewe:  R595.17 per uur | R4.89 per km

Let wel:

Alle LWO lede het toegang tot al ons dienste. Wanneer ‘n spesifieke diens nie reeds in die lidmaatskap pakket fooi ingesluit is nie sal jy slegs vir die diens betaal op ‘n “betaal soos jy gaan” basis teen ledetariewe, wat R595.17 per uur en R4.89 per km beloop. Hierdie tariewe is slegs vir tyd spandeer op die perseel en kilometer gereis. 

Attention all EMPLOYERS!

Subscribe today

to receive more information about the LWO and your

FREE LABOUR LAW AUDIT CHECKLIST

tailored to your business 

Name and surname

Email address

Contact number

Business industry

Province

Your information is safe and secure and will not be shared with third party companies.

Select your prefered language of communication