Lidmaatskap

Hoe werk lidmaatskap by die LWO?

Die LWO is ‘n lede-organisasie sonder winsbejag. Lede sluit aan op een van die ses verskillende lidmaatskap pakkette wat die LWO bied en ontvang die ooreenstemmende lidmaatskap voordele.

Kostestruktuur

Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskap fooi (wat ook maandeliks betaalbaar is) en is van toepassing op alle lede.

Eenmalige aansluitingsfooi

R2 280.00 (BTW ingesluit)

  • Inligtingsessie: proaktiewe opleiding met betrekking tot alle fasette van die werkgewer se toepaslike sektor / Bedingingsraad. Dienskontrakte, salarisstrokies, beleide, prosedures, dissiplinêre kode en pro-forma arbeidsregdokumentasie (waarskuwings, ultimatums, ens.) word verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer.
  • Implementeringsessie: bespreking van terme en voorwaardes van dienskontrakte, beleide, prosedures, dissiplinêre kode en toepaslike wetgewing met werkgewer en werknemers, sodat die lid in alle opsigte voldoen aan die vereistes van die lid se toepaslike sektor / Bedingingsraad.

Jaarlikse lidmaatskap fooi

Daar is ses verskillende lidmaatskap pakkette teen verskillende kostes ten opsigte van hul onderskeie lidmaatskap voordele. Daar is standaard voordele van toepassing op alle lidmaatskap pakkette, met bykomende voordele afhangende van u lidmaatskap pakket keuse. Hierdie jaarlikse lidmaatskap fooi is jaarliks of maandeliks betaalbaar.


Standaard voordele vir alle lidmaatskap pakkette

  • gereelde nuusbrief met relevante inligting en gevallestudies;
  • gratis telefoniese advies 24 uur per dag en sewe dae per week;
  • een inligtingsessie en een implementeringsessie;
  • toegang tot alle LWO dienste teen lede tariewe;
  • ’n lidmaatskap sertifikaat vir doeleindes van KVBA – / Bedingingsraad – en Arbeidshof aangeleenthede.
  • toepaslike plakkate, dienskontrakte, ‘n handleiding en alle relevante arbeidsreg dokumentasie

Prys Opsies

Jaarlikse fooi= * | Maandelikse fooi = **

Basiese Pakket
R2 376.00*

R198.00 (x12)**
- Nuusbrief met relevante inligting en gevallestudies
- Gratis telefoniese advies 24 uur per dag en sewe dae per week
- Een inligtingsessie en een implementeringsessie ter voldoening aan arbeidswetgewing
- Toegang tot alle LWO dienste teen lede tariewe
 
 
 
 
 
 
 
 
Pakket 1
R3 636.00*

R303.00 (x12)**
VOORDELE: soos per Basiese Pakket PLUS
- Stakings (twee vergaderings per jaar)
- Afleggings (twee vergaderings per jaar)
- Verteenwoordiging in KVBA / Arbeidshof tot en met R10,000.00 per hernuwingsjaar*
 
*Reis- en verblyfkostes is vir lid se rekening
 
 
 
 
 
 
Pakket 2
R4 596.00*

R383.00 (x12)**
VOORDELE: soos per Basiese Pakket PLUS
- Stakings (twee vergaderings per jaar)
- Afleggings (twee vergaderings per jaar)
- Verteenwoordiging in KVBA / Arbeidshof tot en met R20,000.00 per hernuwingsjaar*
 
*50% van die reis- en verblyfkostes word deur die LWO betaal
 
 
 
 
 
 
Pakket 3
R6 984.00*

R582.00 (x12)**
VOORDELE: soos per Basiese Pakket PLUS
- Stakings (twee vergaderings per jaar)
- Afleggings (twee vergaderings per jaar)
- x1 Dissiplinêre verhoor/beraadslaging (onbevoegdheid / swak prestasie)
- x1 Vakbond onderhandeling
- x1 Bystand diens tydens ondersoeke van die Departement van Arbeid
- Verteenwoordiging in KVBA / Arbeidshof tot en met R73,500.00 per hernuwingsjaar*
 
*Alle reis- en verblyfkostes word deur die LWO betaal
 
 
 
Pakket 4
R582.00 (x12) + maandelikse kwotasie bedrag
VOORDELE: soos per Basiese Pakket PLUS
 
- ADDISIONELE DIENSTE PER KWOTASIE (km + uur tariewe vir addisionele dienste versoek) Dienste soos:
• Bystand met ondersoeke van die Departement van Arbeid
• Stakings
• Afleggings
• Konsultasies
• Vakbond onderhandeling
• Dissiplinêre verhoor/beraadslaging
- Verteenwoordiging in KVBA / Bedingingsrade / Arbeidshof tot en met R73,500.00 per hernuwingsjaar*
 
*Alle reis- en verblyfkostes word deur die LWO betaal
Huiswerker Pakket
R456.00
- Elektroniese nuusbrief met relevante inligting en gevallestudies
- Gratis telefoniese advies 24 uur per dag en sewe dae per week
- Een elektroniese inligtingsessie
- Inligtingslêer: CD met alle relevante dokumentasie, gebinde dienskontrakte (gratis vir eerste twee huiswerkers) en ‘n handleiding
- Toegang tot alle LWO dienste teen lede tariewe
 
 
 
 
 
 
 

Uurtarief (alle dienste nie gespesifiseer nie):  R480.70 + R67.30 (BTW) = R548.00
Reiskostes:  R3.95 + R0.55 (BTW)
= R4.50