Basiese Pakket Lidmaatskap

LIDMAATSKAP VOORDELE:

 • 1 x inligting en implementeringsessie (met aansluiting):  elke lid ontvang proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word – alle arbeidsregdokumentasie word verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer
 • Gratis arbeidsregdokumentasie:  dienskontrakte, waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, wetgewing ens.
 • Gratis 24/7 telefoniese advies (praat direk met ‘n regsadviseur)
 • Fokus nuusbrief (tweemaandeliks):  praktiese inligting om spesifieke situasies in die werksplek te hanteer
 • Toegang tot alle LWO dienste (insluitende verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof) teen lede tariewe:  R595.17 per uur | R4.89 per km
  • Die LWO bied bystand met:
   • Dissiplinêre verhore
   • Stakings
   • Herstrukturering
   • Personeelvermindering
   • Vakbond onderhandelinge
   • Departement van Arbeid ondersoeke
   • Verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof
   • Alle ander arbeidsregtelike dienste

KOSTESTRUKTUUR:

Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskap fooi (wat ook maandeliks betaalbaar is), wat van toepassing is op alle lede. Alle tariewe sluit BTW in.

Aansluitingsfooi:

Eenmalige aansluitingsfooi: R2 415.00

Lidmaatskap fooi:

 • Jaarlikse ledegeld: R2 545.11
 • Opsie om maandeliks af te betaal: R211.84 (x12)
Jou naam (vereis)

Jou e-pos (vereis)

Jou selfoonnommer (vereis)

Jou area (vereis)

Basiese pakket prys opsies

Addisionele boodskap

Aandag alle WERKGEWERS!

Teken vandag in

om meer inligting te ontvang oor die LWO asook jou

GRATIS ARBEIDSREG OUDIT KONTROLELYS

doelontwerp vir jou besigheid en industrie

Naam en van

E-posadres

Kontaknommer

Industrie

Provinsie

Jou inligting is veilig en sal nie met derdeparty besighede gedeel word nie.