Huiswerker Pakket

Lidmaatskapvoordele

  • 1 x elektroniese inligtingsessie (met aansluitng):  elke lid ontvang proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word – alle arbeidsregdokumentasie word verskaf en verduidelik
  • Gratis arbeidsregdokumentasie:  dienskontrakte, waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, wetgewing ens.
  • Gratis 24/7 telefoniese advies (praat direk met ‘n regsadviseur)
  • Fokus nuusbrief (tweemaandeliks):  praktiese inligting om spesifieke situasies in die werksplek te hanteer
  • Toegang tot alle LWO dienste (insluitende verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof) teen lede tariewe:  R713.00 per uur | R5.30 per km

Kostestruktuur

Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskap fooi, wat van toepassing is op alle lede. Alle tariewe sluit BTW in.

Aansluitingsfooi:

Eenmalige aansluitingsfooi: R548.00

Lidmaatskap fooi:

  • Jaarlikse ledegeld: R524.00 
    • Gratis vir eerste twee huiswerkers en daarna R151.00 per ekstra huiswerker)

Jou naam (vereis)

Jou e-pos (vereis)

Jou selfoonnommer (vereis)

Jou area (vereis)

Huiswerker pakket prys opsies

Additionele boodskap

Attention all EMPLOYERS!

Subscribe today

to receive more information about the LWO and your

FREE LABOUR LAW AUDIT CHECKLIST

tailored to your business 

Name and surname

Email address

Contact number

Business industry

Province

Your information is safe and secure and will not be shared with third party companies.

Select your prefered language of communication