Lidmaatskap op die Basiese pakket

Lidmaatskap voordele

  • 1 x inligting- en implementeringsessie (met aansluiting): elke lid ontvang proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word – alle arbeidsregdokumentasie word verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer
  • Gratis arbeidsregdokumentasie: dienskontrakte, waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, wetgewing ens.
  • Gratis 24/7 telefoniese advies (onbeperk) – praat direk met ‘n gekwalifiseerde regsadviseur vir kundige advies; ‘n praktiese oplossing vir elke dag onsekerheid, wangedrag en dispute in die werksplek
  • Fokus nuusbrief (tweemaandeliks): praktiese inligting om spesifieke situasies in die werksplek te hanteer
  • Toegang tot alle LWO dienste (insluitend verteenwoordiging by die KVBA (CCMA), Bedingingsrade en Arbeidshof) teen ledetariewe: R825.00 per uur | R6.15 per km

Kostestruktuur

Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooien jaarlikse lidmaatskap fooi (ook maandeliks betaalbaar), wat van toepassing is op alle lede. Alle tariewe sluit BTW in.

Aansluitingsfooi:

Verpligte eenmalige aansluitingsfooi: R2 901.00

Lidmaatskap fooi:

  • Jaarlikse lidmaatskap fooi: R3 120.00
  • Opsie om maandeliks te betaal: R260.00 (x12)

Lidmaatskap op die
Basiese pakket

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.