Lidmaatskap op die Huiswerker pakket

Het jy 'n Huiswerker?

Die noue werksverhouding tussen die werkgewer en die huiswerker skep unieke uitdagings en definitiewe risiko vir die werkgewer. Neem kennis van onder andere die dienskontrakte, vergoeding, verlof, werksure, ens.

Die LWO het die Huiswerker pakket geskep juis om spesifiek werkgewers met ‘n huiswerker te help om aan arbeidsreg te voldoen.

Die LWO maak dit maklik om 'n werkgewer te wees.

Lidmaatskapvoordele

 • 1 x elektroniese inligtingsessie (met aansluitng): elke lid ontvang proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word – alle arbeidsregdokumentasie word verskaf en verduidelik
 • Gratis arbeidsregdokumentasie: dienskontrakte, waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, wetgewing ens.
 • Gratis 24/7 telefoniese advies: 24/7 regsadvies hulplyn (onbeperk) – praat direk met ‘n gekwalifiseerde regsadviseur vir kundige advies; ‘n praktiese oplossing vir elke dag onsekerheid, wangedrag en dispute in die werksplek.
 • Fokus nuusbrief (tweemaandeliks): praktiese inligting om spesifieke situasies in die werksplek te hanteer
 • Toegang tot alle LWO dienste (insluitende verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof) teen lede tariewe: R713.00 per uur | R5.30 per km
 • LWO dienste – vir meer inligting klik hier

Kostestruktuur

 • Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskapfooi, wat van toepassing is op alle lede. Alle tariewe sluit BTW in.

Aansluitingsfooi:

 • Eenmalige aansluitingsfooi: R534.00

Lidmaatskapfooi:

 • Jaarlikse lidmaatskapfooi: R524.00
  • Gratis vir eerste twee huiswerkers en daarna R151.00 per ekstra huiswerker

Lidmaatskap op die
Huiswerker pakket

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.