Lidmaatskap op Pakket 1

Lidmaatskap voordele

 • 1 x inligting- en implementeringsessie (met aansluiting): elke lid ontvang proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word – alle arbeidsregdokumentasie word verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer
 • Gratis arbeidsregdokumentasie: dienskontrakte, waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, wetgewing ens.
 • Gratis 24/7 regsadvies hulplyn (onbeprek) – praat direk met ‘n gekwalifiseerde regsadviseur vir kundige advies en ‘n praktiese oplossing vir elke dag onsekerheid, wangedrag en dispute in die werksplek
 • Fokus nuusbrief (tweemaandeliks): praktiese inligting om spesifieke situasies in die werksplek te hanteer
 • Toegang tot alle LWO dienste (insluitend verteenwoordiging by die KVBA (CCMA), Bedingingsrade en Arbeidshof) teen ledetariewe: R825.00 per uur | R6.15 per km
 • Toegang tot die Regsbystandfonds (RBF) vir R10 000.00 per hernuwingsjaar: hierdie fonds dek kostes ten opsigte van KVBA-, Bedingingsraad- en Arbeidshofaangeleenthede met verwysing na:
  • Tyd spandeer: 100% RBF
  • Reis en verblyf: lid se eie rekening
 • Regsdiens: Stakings (2 vergaderings per jaar)
 • Regsdiens: Herstrukturering (2 vergaderings per jaar)

Kostestruktuur

Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskap fooi (ook maandeliks betaalbaar), wat van toepassing is op alle lede. Alle tariewe sluit BTW in.

Aansluitingsfooi:

Verpligte eenmalige aansluitingsfooi: R2 901.00

Lidmaatskap fooi:

 • Jaarlikse lidmaatskap fooi: R4 776.00
 • Opsie om maandeliks te betaal: R398.00 (x12)

Lidmaatskap op Pakket 1

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.