Lidmaatskap op Pakket 4

Lidmaatskapvoordele

 • 1 x inligting en implementeringsessie (met aansluiting): elke lid ontvang proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word – alle arbeidsregdokumentasie word verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer
 • Gratis arbeidsregdokumentasie: dienskontrakte, waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, wetgewing ens.
 • Gratis 24/7 telefoniese advies (praat direk met ‘n regsadviseur)
 • Fokus nuusbrief (tweemaandeliks): praktiese inligting om spesifieke situasies in die werksplek te hanteer
 • Toegang tot alle LWO dienste (insluitende verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof) teen lede tariewe: R713.00 per uur | R5.30 per km
  • LWO dienste – klik hier vir meer inligting
 • Toegang tot die Regsbystandfonds (RBF) vir R73 500.00 per hernuwingsjaar: hierdie fonds dek kostes ten opsigte van KVBA-, Bedingingsraad- en Arbeidshofaangeleenthede met verwysing na:
  • Tyd spandeer: 100% RBF
  • Reis en verblyf: 100% RBF
 • PLUS addisionele dienste per kwotasie: km- en uurtarief vir addisionele dienste soos versoek

Kostestruktuur

Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskap fooi (wat ook maandeliks betaalbaar is), wat van toepassing is op alle lede. Alle tariewe sluit BTW in. Alle tariewe sluit BTW in.

Aansluitingsfooi:

Eenmalige aansluitingsfooi: R2 536.00

Lidmaatskap fooi:

 • Let wel minimum kwotasie bedrag – soos volg:

  Maandelikse lidmaatskapfooi: R663.00 (x12) + maandelikse kwotasie bedrag

Lidmaatskap op Pakket 4

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.