Pakket 3

LIDMAATSKAP VOORDELE:

 • 1 x inligting en implementeringsessie (met aansluiting):  elke lid ontvang proaktiewe opleiding sodat jy presies weet wat van jou verwag word – alle arbeidsregdokumentasie word verskaf, verduidelik, bespreek en geïmplementeer
 • Gratis arbeidsregdokumentasie:  dienskontrakte, waarskuwings, kennisgewings, beleide en prosedures, wetgewing ens.
 • Gratis 24/7 telefoniese advies (praat direk met ‘n regsadviseur)
 • Fokus nuusbrief (tweemaandeliks):  praktiese inligting om spesifieke situasies in die werksplek te hanteer
 • Toegang tot alle LWO dienste (insluitende verteenwoordiging by die KVBA, Bedingingsraad en Arbeidshof) teen lede tariewe:  R595.17 per uur | R4.89 per km
 • Toegang tot die Regsbystandfonds (RBF) vir R73 500.00 per hernuwingsjaar:  hierdie fonds dek kostes ten opsigte van KVBA-, Bedingingsraad- en Arbeidshofaangeleenthede met verwysing na:
  • Tyd spandeer:  100% RBF
  • Reis en verblyf:  100% RBF
 • Regsdiens:  stakings (2 vergaderings per jaar)
 • Regsdiens:  personeelvermindering (2 vergaderings per jaar)
 • 1 x dissiplinêre verhoor/konsultasie (onbevoegdheid/swak werksprestasie)
 • 1 x vakbond onderhandeling
 • 1 x bystand tydens ‘n ondersoek deur die Departement van Arbeid

KOSTESTRUKTUUR:

Die kostestruktuur bestaan uit ‘n eenmalige aansluitingsfooi en jaarlikse lidmaatskap fooi (wat ook maandeliks betaalbaar is), wat van toepassing is op alle lede. Alle tariewe sluit BTW in.

Aansluitingsfooi:

Eenmalige aansluitingsfooi: R2 415.00

Lidmaatskap fooi:

 • Jaarlikse ledegeld: R7 396.32
 • Opsie om ledegeld maandeliks af te betaal: R616.36 (x12)
Jou naam (vereis)

Jou e-pos (vereis)

Jou selfoonnommer (vereis)

Jou area (vereis)

Pakket 3 prys opsies

Addisionele boodskap

Aandag alle WERKGEWERS!

Teken vandag in

om meer inligting te ontvang oor die LWO asook jou

GRATIS ARBEIDSREG OUDIT KONTROLELYS

doelontwerp vir jou besigheid en industrie

Naam en van

E-posadres

Kontaknommer

Industrie

Provinsie

Jou inligting is veilig en sal nie met derdeparty besighede gedeel word nie.