LWO Uniekheid

Spesialis kundigheid

 Die LWO beskik oor ‘n span hoogsopgeleide Regsadviseurs gespesialiseer in Arbeidsreg – huidiglik lê nagenoeg 235 jaar se toepaslike ervaring op die gebied van die Arbeidsreg opgesluit in ons Regsafdeling.

Belangrik om te weet
 • Die LWO is geregistreer as werkgewersorganisasie by die Departement van Arbeid – dit beteken dat ons gemagtig is om u te verteenwoordig in die KVBA | Bedingingsraad | Arbeidshof.
 • Die LWO bedien ons lede nasionaal in alle bedryfsektore.
 • Die LWO is ‘n nie-winsgewende lede-organisasie wat bestuur word deur ‘n Raad (suksesvolle sakelui en toonaangewende akademici) wat uit lede van die organisasie bestaan.
 • Die LWO beskik oor ‘n span hoogsopgeleide Regsadviseurs – huidiglik lê nagenoeg 235 jaar se toepaslike ervaring op die gebied van die Arbeidsreg opgesluit in ons Regsafdeling.
 • Ons is trots op ons waardes: respek | dinamiese ingesteldheid | kwaliteit | leierskap | integriteit
 • Die LWO is Apolities.
LWO se definiërende karaktereienskappe

 Professioneel | kundig | waardes (respek, dinamiese ingesteldheid, kwaliteit, leierskap, integriteit) | persoonlike aandag | suksesvolle geskiedenis

Waar is die LWO gebasseer

 Die LWO se Hoofkantoor is in Centurion, Gauteng. Die LWO bedien lede nasionaal in alle bedryfsektore deur twee streekkantore in die Oos-Kaap en Wes-Kaap asook Streekverteenwoordigers reg oor die land. Die LWO het ook ‘n regsadvies hulplyn wat 24/7 beskikbaar is.

Wat differensieer die LWO van sy konkurrente
 • Die LWO is geregistreer as werkgewersorganisasie by die Departement van Arbeid – dit beteken dat ons gemagtig is om u te verteenwoordig in die KVBA | Bedingingsraad | Arbeidshof
 • Die LWO is trots op ons waardes:
 • Respek – ons lede en personeel word na waarde geag en staan ons billike behandeling van ons lede en personeel voor
 • Dinamiese ingesteldheid – ons is daarop ingestel om die verwagtinge van ons lede deurlopend te oortref
 • Kwaliteit – ons neem elkeen verantwoordelikheid vir die kwaliteit van ons werk
 • Leierskap – ons demonstreer leierskap in alles wat ons doen
 • Integriteit – ons demonstreer integriteit in al ons aksies
 • Die LWO is ‘n nie-winsgewende lede-organisasie, ‘n organisasie sonder ‘n winsoogmerk, wat reflekteer in ons beskikbare pakkette
 • Die LWO beskik oor spesialiskennis op die gebied van die Arbeidsreg – huidiglik lê nagenoeg 235 jaar se toepaslike ervaring op die gebied van die Arbeidsreg opgesluit in ons Regsafdeling, met ‘n hoë suksesfaktor met die hantering van alle sake namens ons lede
 • Die LWO lewer ‘n persoonlike diens – nie ‘n inbelsentrum benadering nie