LWO vat hande met TLU SA

LWO vat hande met TLU SA

TLU SA praat uit die boere namens die boere. Maar TLU SA gee ook aan die boere raad, ondersteuning en hulpbronne om voluit, veilig en volhoubaar te boer. Dit sluit ‘n vennootskap met die LWO in om boere raad en daad oor arbeidskwessies te gee.

“Vir TLU SA se lede is dit deur al die jare belangrik om hulle boerdery-praktyke korrek te bedryf. Arbeidsverhoudinge is deur die jare ‘n belangrike komponent wat meehelp om volhoubaar (winsgewend) te kan boer. Om in vandag se tye hierdie gesonde verhoudings, wat al die jare daar was, te kan bestuur gegewe wetgewing wat van toepassing gemaak is, verg spesialis kundigheid. Daarom is ons ‘n trotse vennoot van die LWO wat help dat boere wetlik korrek hul arbeidskomponent bedryf.”

– Louis Meintjies, President (TLU SA)

TLU SA het nog altyd die boer se standpunt aan die regering verkoop. Nooit die regering se standount aan die boere nie. Ons praat nie vir die boere nie – die boere praat slef. Daarmee saam is TLU SA se krag op grondvlak – daar waar dit vir die boere regtig saak maak in sy dag tot dag oorlewing. Lanbou in Suid_afrika is gekompliseerd met die dat ons in vergeleke met ander lande as ‘n marginale landbou-omgewing beskou word. Die onseker beleidsomgewing wat deur die ANC-regering geprojekteer word vererger die situasie.


Besoek www.tlu.co.za

TLU SA het sy lidmaatskapsformaat aangepas om voorsiening te maak vir lede vanuit die landbougemeenskap, sowel as ondersteuners van die landbouers in die land. Verskillende kategorieë lidmaatskap word op die vorm aangedui en bepaalde voordele sal binnekort aan elke kategorie gekoppel word.


Klik hier vir meer inligting

  • Ek bevestig Artikel 2 van TLU SA se Grondwet waarvolgens ek onderneem om my lewe te lei in ooreenstemming met die Bybel as die enigste Woord van God-Drie-Enig en maatstaf van my Christelike geloof.
  • Ek is bewus van die waarde en invloed wat die Christelike leer op die vorming van my kulturele erfenis gehad het.
  • Ek is trots op my beroep as landbouer en die geleentheid wat ek gegun word om God se Skepping te bewerk.
  • Ek aanvaar in nederigheid die rentmeesterskap an my grond en aanvaar die verantwoordelikheid om die bodem, fauna en flora, en al die beskikbare hulpbronne doeltreffend te bewaar en met respek te bestuur as erfenis vir die nageslagte.
  • Ek is trots op die unieke identiteit, afkoms en historiese grondslag van TLU SA en sal my beywer om die waardes wat hom gevorm het te respekteer en beskerm.
  • Die versterking en bemagtiging van TLU SA is vir my ‘n prioriteit. Ek sal daarne streef om tot voordeel van die landboubedryf en my mede-boere TLU SA se goeie beeld te beskerm en uit te bou.
  • Ek is trots daarop om as verskaffer van voedsel en vesel ‘n bydrae tot die welstand van die totale bevolking en die land se ekonomie te lewer.
  • Ek sal as landbouer my beywer vir die ontwikkeling van kommersiële landbou en sodoende bydra tot die erkenning van die sektor as ‘n selfstandinge entiteit met ‘n regmatige plek as belangrike komponent in die groter ekonomie.
  • Ek aanvaar en ondersteun die beginsel van privaat besitreg as basis vanwaar ekonomiese groei wat in ‘n vrye mark omgewing moet geskied, kan plaasvind.

Kontak TLU SA

Aandag alle WERKGEWERS!

Skryf vandag in

om meer inligting oor die LWO en jou

GRATIS Arbeidsreg Ouditkontrolelys

Op maat gemaak vir jou besigheidsbehoeftes

U inligting is veilig en sal nie met derdeparty-maatskappye gedeel word nie.