Meer oor die LWO

Die LWO help jou as werkgewer om aan arbeidsreg te voldoen.

Om aan arbeidswetgewing te voldoen hoef nie ‘n kopseer te wees nie.

Die LWO maak dit maklik, eenvoudig EN gebruik dit om jou besigheid te beskerm.

Die LWO Werkgewersorganisasie wil ‘n dinamiese rol speel in die bestuur van arbeidsverhoudinge wat sal bydra tot ‘n produktiewe en volhoubare werksomgewing vir ons lede.

Die LWO Werkgewersorganisasie is as spesialiste op die gebied van Arbeidsreg onontbeerlik vir werkgewers op ‘n nasionale basis, in die bestuur van arbeid as ‘n besigheidsrisiko.

Die LWO het in 1990 (29 jaar gelede) sy oorsprong in die Landbousektor gehad. Ons is baie trots op hierdie geskiedenis aangesien boere as werkgewers uitsonderlike uitdagende omstandighede trotseer om hul ondernemings volhoubaar en produktief te bestuur. Sedertien het die LWO onsself so geposisioneer om alle werkgewers in alle bedryfsektore nasionaal te bedien op die gebied van die Arbeidsreg.

Die LWO is ‘n lede organisasie sonder ‘n winsoogmerk met lede oor alle sake-industrieë. Die oomblik wanneer ‘n werkgewer-werknemer verhouding gevestig word, is daar duidelike vereistes waaraan die werkgewer moet voldoen. Dit is presies wat die LWO doen: ons help alle werkgewers om te voldoen aan arbeidsreg. So die werkgewer sluit by die LWO as lid aan (lidmaatskap is gesetel in die regspersoon) en het dan toegang tot ons dienste.

Attention all EMPLOYERS!

Subscribe today

to receive more information about the LWO and your

FREE LABOUR LAW AUDIT CHECKLIST

tailored to your business 

Name and surname

Email address

Contact number

Business industry

Province

Your information is safe and secure and will not be shared with third party companies.

Select your prefered language of communication