Order Form 1 – Printables

Initials and Surname (required)

Postal Address (required)

Membership Number (required)

Your Name (required)

Business Name (required)

Telephone

Cellphone

Fax

Your Email (required)

Alle pryse sluit BTW in, en is onderhewig aan verandering (Posgeld uitgesluit) / All prices include VAT and are subject to change (Postage excluded)

Posters

Item

WET OP BASIESE DIENSVOORWAARDES /
BASIC CONDITIONS OF EMPLOYMENT (BCEA): AFR/ENG

HOEVEELHEID / QUANTITY

Membership / Lidmaatskap

MemberNon-Member

Item

DISSIPLINÊRE KODE /
DISCIPLINARY CODE (DISP): AFR/ENG

HOEVEELHEID / QUANTITY

Membership / Lidmaatskap

MemberNon-Member

Item

WET OP BEROEPSGESONDHEID EN -VEILIGHEID /
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT (OHSA): AFR/ENG

HOEVEELHEID / QUANTITY

Membership / Lidmaatskap

MemberNon-Member

Item

WET OP BILLIKE WERKSGELEENTHEDE /
EMPLOYMENT EQUITY ACT (EEA): AFR/ENG

HOEVEELHEID / QUANTITY

Membership / Lidmaatskap

MemberNon-Member

ANDER / OTHER

Item

DIENSREKORD / EMPLOYMENT RECORD

HOEVEELHEID / QUANTITY

Membership / Lidmaatskap

MemberNon-Member

Item

TYDELIKE KONTRAK / TEMPORARY CONTRACT

HOEVEELHEID / QUANTITY

Membership / Lidmaatskap

MemberNon-Member

Item

LOONSTATE / PAYSLIP BOOK

HOEVEELHEID / QUANTITY

Membership / Lidmaatskap

MemberNon-Member

Item

VOORVALLE BOEK / INCIDENT BOOK

HOEVEELHEID / QUANTITY

Membership / Lidmaatskap

MemberNon-Member

Item

GOEIE PRAKTYKSKODE / CODE OF GOOD PRACTICE (LĂȘer/File)

HOEVEELHEID / QUANTITY

Membership / Lidmaatskap

MemberNon-Member

Item

NOODHULKAS/SAK / FIRST AID KIT BOX/BAG

HOEVEELHEID / QUANTITY

Membership / Lidmaatskap

MemberNon-Member

Item

INLIGTINGSTASSIE / INFORMATION FILE

HOEVEELHEID / QUANTITY

Membership / Lidmaatskap

MemberNon-Member

Item

ALKOHOLTOETS / ALCOHOL TEST

HOEVEELHEID / QUANTITY

Membership / Lidmaatskap

MemberNon-Member

OOK BESKIKBAAR / ALSO AVAILABLE

Item

AFRICLOCK

HOEVEELHEID / QUANTITY

Get quotation / Kry Kwotasie

Membership / Lidmaatskap

MemberNon-Member