Visie en Missie

Visie

Die LWO wil ‘n dinamiese rol speel in die bestuur van arbeidsverhoudinge wat sal bydra tot ‘n produktiewe en volhoubare werksomgewing vir ons lede.

Missie

Die LWO is as spesialiste op die gebied van Arbeidsreg onontbeerlik vir werkgewers op ‘n nasionale basis, in die bestuur van arbeid as ‘n besigheidsrisiko.