LWO op radio – Bedankings

Die LWO Werkgewersorganisasie het op Pretoria FM gesels oor bedankings.

Daar is gefokus op:

  • Waarvoor moet werkgewers versigtig wees?
  • Wanneer kan die werkgewer dit aanvaar?
  • Moet die bedanking op skrif wees?
  • Kennistydperk?

Kontak die LWO vir meer inligting op 0861 101 828 / info@lwo.co.za

DO YOU DISPLAY THE RIGHT LEGAL POSTERS?
LET LWO ASSIST YOU!

IS YOUR BUSINESS LABOUR-COMPLIANT?

FIND OUT NOW.

Stay ahead with our comprehensive compliance questionnaire. We’ll help pinpoint any gaps, ensuring you operate within legal guidelines.