Category: Besigheids eienaars wenke en advies

Artikels

KVBA prosesse en wat werkgewers moet weet

Die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA – beter bekend in Engels as die “CCMA”), is gestig as ‘n onafhanklike, apolitiese geskilbeslegtingsliggaam ingevolge die

Read More »
Artikels

“Inspeksies” deur vals beamptes

Dit het onder die Departement van Indiensneming en Arbeid se aandag gekom dat mense hulself valslik voordoen as inspekteurs van hierdie Departement. In sommige gevalle

Read More »
Besigheids eienaars wenke en advies

Werkgewers, wees konsekwent!

Werkgewers moet daarop let om altyd konsekwent op te tree in die werksplek en werknemers nie verskillend te hanteer sonder ‘n regverdigbare rede nie. Die

Read More »
Besigheids eienaars wenke en advies

Voordele van goeie higiëne in die werksplek

Die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid plaas ‘n uitdruklike verpligting op die werkgewer om ‘n veilige en gesonde werksomgewing te skep en te handhaaf. Nieteenstaande

Read More »
Besigheids eienaars wenke en advies

Tydelike afleggings: hoe en wanneer?

Tydelike afleggings: Omstandighede buite die werkgewer se beheer, soos die COVID-19 pandemie, kan bydra tot die skep van ‘n uitdagende omgewing waar die werkgewer moeilike

Read More »
Artikels

Korttyd

Die Coronavirus (COVID-19) pandemie het alreeds ernstige implikasies, hetsy direk of indirek, gehad vir baie Suid-Afrikaners, asook ‘n negatiewe ekonomiese impak op die land oor

Read More »
lwo_employment
Besigheids eienaars wenke en advies

Indiensname – begin reg

Elke werksplek is uniek en besigheid word bedryf met die oog op groei, winsgewendheid en sukses – kry die beginsels reg. Hierdie doelwitte kan slegs

Read More »
Besigheids eienaars wenke en advies

Wenke om die KVBA te oorleef

Die KVBA – beter bekend in Engels as die CCMA, is gestig as ‘n onafhanklike, apolitiese geskilbeslegtingsliggaam ingevolge die Wet op Arbeidsverhoudinge (WAV), Wet 66

Read More »
Besigheids eienaars wenke en advies

Bestuur arbeid met die oog op volhoubaarheid

Werkgewers moet daagliks besigheidsrisiko’s bestuur ten einde die onderneming se winsgewendheid en volhoubaarheid te verseker. Beperkende arbeidsregulasies is een van die faktore wat dit baie

Read More »

About LWO

The LWO was established in 1990 to provide employers in the broader South African business community with labour law services and other related services in the field of labour law

Categories

Recent Posts

Follow Us

LWO on TV

Attention all EMPLOYERS!

Subscribe today

to receive more information about the LWO and your

FREE Labour Law Audit Checklist

Tailored to your business needs

Your information is safe and secure and will not be shared with any third party companies.